Vážení kolegové, rádi bychom vám touto cestou připomněli možnost využít k zodpovězení dotazů z oblasti BOZP naši internetovou poradnu, která je součástí webových stránek OSŽ – oddělení BOZP. Dotazy, které na nás směřujete nebo budete směřovat ať už telefonicky nebo E-mailem, se týkají každého zaměstnance drážních i nedrážních zaměstnavatelů a jejich zodpovězení svazovými inspektory BOZP OSŽ – Ú, kteří jsou zároveň osobami odborně způsobilými v oblasti prevence rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., může zároveň pomoci i někomu z vašich blízkých. Bezpečnost zdraví a soustavné zlepšování pracovního prostředí, ve kterém se velkou část dne společně pohybujeme, si zasluhuje pozornost a spolupráci nás všech. Dotazy, a hlavně odpovědi na ně, mohou podstatně pomoci „hnout s ledy“ na pracovištích, a jako takové si jistě zaslouží zveřejnění. Budeme proto velmi rádi, když nabídku spolupráce s námi nezahodíte a stanete se i vy součástí toho sice nekonečného, ale zároveň smysluplného procesu vyhledávání a odstraňování rizik tak, jak ukládá zákoník práce (zákon č. 262/ 2006 Sb., v platném znění).

 

V přihrádce „ke stažení“ přibyly dva nové dokumenty, které, jak pevně doufáme, budou dobrými pomocníky jak pro práci ZO OSŽ, tak i pro jejich inspektory BOZP.  Desatero k pracovním úrazům je stručným návodem co dělat, pokud se ve vašem okolí stane pracovní úraz. V několika jednoduchých krocích je popsán správný postup od jeho vzniku a ohlášení až po závěrečné odškodnění poškozeného zaměstnance. Tímto dokumentem se naše oddělení snaží pomoci ZO OSŽ se lépe orientovat v jejich povinnostech vůči svým členům, případně nečlenům (pokud je OSŽ zároveň organizací s největším počtem členů u zaměstnavatele), v mnohdy složité situaci, která při vzniku poškození zdraví vlivem pracovního úrazu může nastat.

Desatero k prověrkám BOZP může být dobrým vodítkem při účasti zástupce ZO OSŽ na prověrkách BOZP každoročně pořádaných zaměstnavatelem na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Naším cílem v tomto případě je jednoznačně podpora co největšího zlepšení bezpečnosti práce a hygieny pracovního prostředí na našich pracovištích, kde trávíme podstatnou část produktivního života.

                                                                                                                                                                                                   

Vážení přátelé, 

i ve II. pololetí letošního roku se uskuteční školení inspektorů BOZP ZO OSŽ. Tentokrát je určeno pro začínající inspektory nebo pro ty, kteří si chtějí po delší době  základní školení zopakovat ("opakování je matka moudrosti"). Školení se bude konat v RZ Prudká u Tišnova ve dnech 23. - 27. 10. 2017.

Zájemci se přihlašují buď telefonicky u pana Zdeňka Brady (tel. 737 275 064) nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Účastnický poplatek činí 500,- Kč. O zaplacení tohoto poplatku obdržíte potvrzení. Rovněž bude na závěr školení všem účastníkům předáno potvrzení pro zaměstnavatele o účasti na tomto školení. K účasti na školení je možno využít aplikaci ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) zákoníku práce. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

Oddělení BOZP

Přístup k prezentacím ze školení inspektorů BOZP pro pokročilé: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2A-MbQX4oNRM3FnUkJmcl9uV2M 

 

Vážení přátelé, tak jako každým rokem, tak i letos proběhnou v I. pololetí roku 2017 mimo jiné i tato školení inspektorů BOZP ZO OSŽ

 

1) Školení inspektorů BOZP ZO OSŽ ve dnech 27. - 31. 3. 2017 - HOTEL LESNÍ CHATA 

Tento týdenní seminář je určen primárně pro nově zvolené funkcionáře ZO OSŽ a rovněž pro Ty, kteří si chtějí po delší době zopakovat základní problematiku, která se týká jejich činnosti v oblasti BOZP. Obsahem tohoto školení budou základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců a odborové organizace na úseku BOZP, činnost inspektora BOZP ZO OSŽ, požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na stroje a zařízení z pohledu BOZP, šetření a odškodňování pracovních úrazů, poskytování první pomoci a základy požární ochrany i provádění kontrolní činnosti nad stavem BOZP. Během celého školení budou probíhat cvičení a ověřování znalostí. V závěru školení posluchači absolvují test. V případě jeho zdárného absolvování jim bude vydán průkaz inspektora BOZP, na základě kterého budou svoji ZO OSŽ pověřeni k výkonu kontrolní činnosti na úseku BOZP. Účastnický poplatek za toto školení činí 500,- Kč, po jehož zaplacení účastník obdrží potvrzení o jeho úhradě. Účastníkům školení doporučujeme si s sebou vzít alespoň základní právní předpisy, např. zákoník práce, popř. ÚZ BOZP (úplné znění - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

2) Školení inspektorů BOZP ZO OSŽ ve dnech 24. - 26. 5. 2017 HOTEL ODDECH

Tento třídenní seminář je určen pro inspektory BOZP, kteří již mají za sebou výše uvedený týdenní semináře, tedy pro Ty, kteří již jsou držiteli průkazu inspektora BOZP. Obsahem tohoto školení budou víceméně cvičení a řešení praktických úkolů na úseku BOZP, provádění kontrolní činnost inspektora nad stavem BOZP u zaměstnavatele, šetření a odškodňování pracovních úrazů, právní minimum inspektora BOZP, apod. Účastnický poplatek za toto školení činí 300,- Kč, po jehož zaplacení účastní obdrží potvrzení o jeho úhradě. Účastníkům školerní doporučujeme si s sebou vzít alespoň základní právní předpisy, např. zákoník práce, popř. ÚZ BOZP (úplné znění - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 

Lektoři na těchto školení jsou z oddělení BOZP a z oddělení ESO. Zájemci o tato školení, hlaste se: 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo přímo - Zdeněk Brada - 737 275 064 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

JUDr. Petr Kožmín - vedoucí oddělení - svazový inspektor BOZP

 

 

Pracovní úrazovost je oblast, která představuje v činnosti odborů již tradičně důležitou součást odborové práce. Vždyť na následek pracovního úrazu v České republice zemře více než 100 lidí. V roce 2015 jen v České republice zemřelo na následek pracovního úrazu 132 osob, tolik osob se nevrátilo ze zaměstnání ke své rodině. Je to o 16 případů více než v roce 2014. Celkově v rámci ČR v roce 2015 utrpělo pracovní úraz s pracovní neschopností celkem 46 331 osob, z toho bylo 14 241 žen. K nejčastějším příčinám patřilo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko a používání nebezpečných nebo nesprávných pracovních postupů. Na straně zaměstnance bylo nejčastějším nedostatkem používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce nebo nepoužívání předepsaných a přidělených OOPP, u zaměstnavatelů pak nesprávná organizace práce, nesprávný pracovní postup, nedostatečně vyhledaná pracovní rizika, apod. Pokud se jedná o počet pracovních úrazů v rámci působnosti našeho odborového svazu, pak se jednalo celkem o 1076 pracovních úrazů, z toho o 2 smrtelné pracovní úrazy. Pokud máte zájem o podrobnou statistiku pracovní úrazovosti, tedy kompletní zprávu svazové inspekce BOZP, tato je umístěna na webové stránce OSŽ v sekci BOZP/ke stažení. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            JUDr. Petr Kožmín, vedoucí oddělení BOZP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

pro I. pololetí letošního roku byly opět schváleny vzdělávací aktivity OSŽ. V oblasti BOZP se jedná o tyto dvě školení: 

1) Školení pro pokročilé inspektory BOZP ZO OSŽ - 4. - 6. 4. 2016 - RZ Prudká 

Toto školení je primárně určeno pro inspektory BOZP ZO OSŽ, kteří již v minulosti absolvovali základní školení (5. denní) a získali průkaz inspektora. Jedná se tedy o nadstavbové školení, kdy se předpokládají již základní znalosti v oblasti BOZP a posluchači si potřebují rozšířit, případně oživit problematiku BOZP. Toto školení tedy probíhá zejména formou opakování a cvičení, tedy s převážně aktivním zapojením posluchačů. 

2) Školení pro inspektory (základní) BOZP ZO OSŽ - 23. - 27. 5. 2016 - LESNÍ CHATA Kořenov

Toto školení je primárně určeno pro ty zájemce ze ZO OSŽ, kteří budou pracovat jako inspektoři BOZP ZO OSŽ, pověření konkrétní ZO OSŽ. Úspěšným posluchačům tohoto školení se na závěr předává průkaz inspektora. Dalším krokem pak je získání pověření konkrétní ZO OSŽ k výkonu kontrolní činnosti na úseku BOZP. Dále toto školení slouží i pro ty, kteří si chtějí po určité době vše zopakovat, prohloubit své znalosti a dovednosti na úseku BOZP. 

 

Zájemci o školení, řiďťe se pokyny, které byly zveřejněny v OBZORU č. 5 a přihlašte se u p. Zdeňka Brady, tel. 737 275 064 nebo přímo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Těšíme se na Vás. 

 

JUDr. Petr Kožmín

 

     Na základě obsahového a kalendářního plánu práce Ústředí OSŽ v roce 2015 byl na zasedání tohoto orgánu předložeb a schválen písemný materiál, který nese název „Informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2015“ Cílem tohoto materiálu je přinést informace o tom, jakým způsobem probíhaly, jaké závady a nedostatky byly v rámci konání prověrek zjišťovány, když hlavním zdrojem informací byly závěry z výkonu kontrolní činnosti oddělení BOZP OSŽ ústředí, obsažené v kontrolních protokolech svazových inspektorů BOZP a v zápisech prověrkových komisí.

Oblast pracovní úrazovosti patří k důležitým oblastem, na které se zaměřuje činnost odborových organizací. Na následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře v České republice každý rok více než 100 lidí. V roce 2014 se v působnosti Odborového sdružení železničářů staly celkem 2 smrtelné a 992 ostatních pracovních úrazů. Úkolem odborových organizací je dohlížet na to, jakým způsobem zaměstnavatelé šetří pracovní úrazy a jak je odškodňují. Jde nám o to, aby byl pracovní úraz správně a spravedlivě odškodněn. Vždyť mnohdy je to bohužel to poslední, co můžeme pro našeho člena nebo členku udělat..........Podrobné informace o pracovní úrazovosti za rok 2014 lze nalézt v písemném materiálu "Informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2014", který je k dispozici v části KE STAŽENÍ.

Dle dostupných statistických údajů Evropské agentury pro BOZP vyplývá, že se jedná v rámci Evropy o druhý nejčastěji uváděný zdravotní problém, který souvisí s prací.

Podkategorie

Právě přítomno: 266 hostů a žádný gestor