Odborové sdružení železničářů – ústředí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pozic svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. První pozice je pro oblast Jihomoravský kraj a kraj Vysočina a druhá pozice pro oblast Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj.

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 • čistý trestní rejstřík
 • dobré komunikativní schopnosti a solidní vystupování
 • orientace v pracovněprávních předpisech
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
 • ochota k častému cestování
 • zájem o další vzdělávání

Výhodou:

 • zkušenosti z práce v odborech
 • zkušenosti v oblasti BOZP
 • praxe v oblasti železniční dopravy 
 • bydliště v oblastech působnosti

Předpokládaný nástup:

 •  1. 9. 2020

     Výběrové řízení proběhne jako dvoukolové. První kolo se uskuteční bez účasti přihlášených, na základě posouzení písemných materiálů přihlášených. Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k osobnímu pohovoru. Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

     Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem, ověřenými kopiemi dokladů o vzdělání a výpisem z trestního rejstříku je nutno zaslat nejpozději do 30. června 2020 na adresu:

Odborové sdružení železničářů

Oddělení BOZP

JUDr. Petr Kožmín, LL.M.

Na Břehu 579/3

190 00 Praha 9

Bližší informace možno rovněž získat na tel. 972 241 904 nebo 724 243 141.

 

Oddělení BOZP vám připravilo tradiční shrnutí průběhu prověrek BOZP v roce 2019, které si můžete, jako vždy, stáhnout do svých počítačů. Odkaz najdete v přihrádce BOZP – ke stažení
a pevně doufáme, že ZO OSŽ, včetně svých inspektorů BOZP, tyto informace využijí i pro svoji další činnost. Neboť, jak uvádí v dokumentu vedoucí oddělení BOZP JUDr. Petr Kožmín, LL.M: "Z pohledu svazové inspekce BOZP lze pozitivně hodnotit, že se místně příslušné odborové organizace ve většině případů aktivně zapojují do činnosti prověrkových komisí BOZP. Odborové organizace tímto v praxi realizují svá práva, které vyplývají z pracovněprávních předpisů a využívají i svá kontrolní oprávnění v oblasti BOZP."

 

 

 

 

Další z našich „Desater“, tentokrát pomůcka ZO OSŽ a inspektorů BOZP ve formě letáčků pro základní a rychlou kontrolu stavu administrativního pracoviště, která přibyla v přihrádce BOZP – ke stažení.

I v kancelářích se práce stala prací rizikovou, protože před obrazovkou počítače trávíme více času, než je zdrávo. Trpí zejména naše oči, páteř a „karpály“. Kdo se u svého počítače i stravuje, neutužuje kolektiv, ochuzuje se o požitek z jídla a nemá pod kontrolou ani to, kolik ho spořádá. Není něco špatně? Co takhle, pro začátek, si udělat malou bezpečnostní přestávku, protáhnout se a jít se napít něčeho jiného, než kávy?


Dovolujeme si vás upozornit na nový dokument ke stažení - „Informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2018“. Obsahem tohoto písemného materiálu jsou poznatky o provedených kontrolách oddělením BOZP OSŽ ve smyslu ustanovení § 322 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nad stavem BOZP u zaměstnavatelů s působností Odborového sdružení železničářů. Hlavním úkolem prověrek BOZP bylo provedení komplexní kontroly, jak jsou dodržovány povinnosti, plynoucí z právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to včetně vnitřních předpisů a pokynů zaměstnavatelů v rámci všech pracovišť. Lze kladně hodnotit, že se stále více odborových organizací do průběhu prověrek BOZP aktivně zapojuje a realizuje tím své právo, které vyplývá z pracovněprávních předpisů. Tímto zároveň připomínáme, že za krátký čas nám i vám začne nové kolo prověrek BOZP  2019, a s tím i možnost aktivně se podílet na zajištění příjemného pracovního prostředí a bezpečného stavu míst, po kterých se denně pohybujeme. Desatero k prověrkám BOZP, které je rovněž od loňského roku mezi dokumenty BOZP ke stažení, vám k tomu může být (snad dobrou) pomůckou a průvodcem.

                                                                                                    

 

Naše oddělení BOZP přichází s dalším „Desaterem“, které může pomoci základním organizacím při naplňování § 322 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce – při šetření pracovních úrazů vašich kolegů, kontrolní činnosti základní organizace i při každoroční účasti odborů na prověrkách BOZP zaměstnavatele – tentokrát jsme pro vás připravili „Desatero bezpečného zařízení“. Pokud jste si dodnes nebyli jistí, co to takové „zařízení“ je a jaké má bezpečné podmínky provozu, anebo jste kroutili hlavou nad požadavkem BOZP na kontrolu žebříků a regálů, tak právě pro vás je tento letáček určen. Tedy čtěte, šiřte a jednejte – protože pouze „zdravé“ zařízení je bezpečné a zájem o neohrožující pracovní prostředí je nejen povinností každého z vás, ale i jednou ze základních povinností ZO OSŽ! Letáček ve formátu vhodném k tisku najdete v přihrádce BOZP - ke stažení (A4 a 2ks na A4).

 

Hezký den všem, kteří se zajímají o BOZP, těm, kteří nemají členství v odborech jen kvůli vstupenkám a výletům, zkrátka všem, kteří chtějí vědět něco nového a naše brožurka BOZP se k nim jinou cestou nedostane. Tímto ji dáváme volně k dispozici a doufáme, že z ní budete mít stejnou radost, jako my. Naše oddělení BOZP ji připravovalo půl roku a můžu vám říct, že jsme si docela „mákli“. Ono dát dohromady 100 stran textu a odchytat v něm všechny chyby (samozřejmě jich tam ještě pár najdete), dá docela zabrat…

Vážení kolegové, rádi bychom vám touto cestou připomněli možnost využít k zodpovězení dotazů z oblasti BOZP naši internetovou poradnu, která je součástí webových stránek OSŽ – oddělení BOZP.

V přihrádce „ke stažení“ přibyly dva nové dokumenty, které, jak pevně doufáme, budou dobrými pomocníky jak pro práci ZO OSŽ, tak i pro jejich inspektory BOZP.  Desatero k pracovním úrazům je stručným návodem co dělat, pokud se ve vašem okolí stane pracovní úraz. V několika jednoduchých krocích je popsán správný postup od jeho vzniku a ohlášení až po závěrečné odškodnění poškozeného zaměstnance. Tímto dokumentem se naše oddělení snaží pomoci ZO OSŽ se lépe orientovat v jejich povinnostech vůči svým členům, případně nečlenům (pokud je OSŽ zároveň organizací s největším počtem členů u zaměstnavatele), v mnohdy složité situaci, která při vzniku poškození zdraví vlivem pracovního úrazu může nastat.

Desatero k prověrkám BOZP může být dobrým vodítkem při účasti zástupce ZO OSŽ na prověrkách BOZP každoročně pořádaných zaměstnavatelem na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Naším cílem v tomto případě je jednoznačně podpora co největšího zlepšení bezpečnosti práce a hygieny pracovního prostředí na našich pracovištích, kde trávíme podstatnou část produktivního života.

                                                                                                                                                                                                   

Přístup k prezentacím ze školení inspektorů BOZP pro pokročilé: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2A-MbQX4oNRM3FnUkJmcl9uV2M 

 

Dle dostupných statistických údajů Evropské agentury pro BOZP vyplývá, že se jedná v rámci Evropy o druhý nejčastěji uváděný zdravotní problém, který souvisí s prací.

Podkategorie

Právě přítomno: 206 hostů a žádný gestor