Ústředí OSŽ schválilo na I. pololetí roku 2020 opětovně školení i v oblasti BOZP. Tato školení jsou určena především pro odborové inspektory BOZP a dále pro ty, kteří se jimi chtějí stát. O jaká školení se tedy jedná? 

1) Týdenní seminář pro funkcionáře ZV ZO OSŽ působící na úseku BOZP, kteří dosud nejsou držiteli průkazu inspektora BOZP, případně je vhodný i pro ty inspektory BOZP, kteří školením prošli již před delší dobou a chtějí si toto školení zopakovat a tak si oživit již získané znalosti o problematice BOZP. Školení bude opět probíhat interaktivně formou přednášek, cvičení, řešení případových studií apod. Úspěšní absolventi školení obdrží průkaz inspektora BOZP (pokud jej již nemají). Výuku povedou zkušení lektoři - svazoví inspektoři BOZP.

RZ Prudká u Tišnova, od 16. 3. do 20. 3. 2020 

2) Třídenní seminář pro pokročilé inspektory BOZP ze ZO OSŽ bude věnován především problematice pracovní úrazovosti (šetření a odškodňování pracovních úrazů, vedení dokumentace, kontrolní činnosti apod.) a novinkám v oblasti BOZP. Na tomto školení se předpokládá účast těch posluchačů, kteří již dříve absolvovali týdenní seminář a jsou držiteli průkazu inspektora BOZP. Školení bude probíhat formou přednášek, cvičení, seminářů, řešení různých praktických případových studií. Výuku povedou zkušení lektoři - svazoví inspektoři BOZP. 

Hotel Lesní chata - Kořenov, od 1. 4. do 3. 4. 2020 

ZÁJEMCI, HLASTE SE

e-mailem: monika.vitnerová@osz.org 

telefonicky: 737 275 104 (Monika Vitnerová) 

TĚŠÍME SE NA VÁS !

Oddělení BOZP vám připravilo tradiční shrnutí průběhu prověrek BOZP v roce 2019, které si můžete, jako vždy, stáhnout do svých počítačů. Odkaz najdete v přihrádce BOZP – ke stažení
a pevně doufáme, že ZO OSŽ, včetně svých inspektorů BOZP, tyto informace využijí i pro svoji další činnost. Neboť, jak uvádí v dokumentu vedoucí oddělení BOZP JUDr. Petr Kožmín, LL.M: "Z pohledu svazové inspekce BOZP lze pozitivně hodnotit, že se místně příslušné odborové organizace ve většině případů aktivně zapojují do činnosti prověrkových komisí BOZP. Odborové organizace tímto v praxi realizují svá práva, které vyplývají z pracovněprávních předpisů a využívají i svá kontrolní oprávnění v oblasti BOZP."

 

 

Vážení přátelé, 

Ústředí OSŽ nám schválilo nové termíny pro školení inspektorů BOZP ZO OSŽ: 

1) 14.10. - 16. 10. 2019 Hotel Lesní chata - Kořenov - třídenní seminář pro pokročilé inspektory BOZP ZO OSŽ. Toto školení je pro ty, kteří již dříve úspěšně absolvovali základní (pětidenní) kurz a jsou držiteli průkazu inspektora. 

2) 4. 11. - 8. 11. 2019 Prudká u Tišnova - týdenní (pětidenní) seminář pro inspektory BOZP ZO OSŽ. Toto školení je určeno pro ty, kteří ještě toto školení neabsolvovali (nemají průkaz inspektora) a chtějí se stát inspektory BOZP, anebo pro ty, kteří toto školení absolvovali již před delší dobou. 

Účastnické poplatky: třídenní (300,-Kč), pětidenní (500,-Kč) 

Přihlašování na školení: Monika Vitnerová - 737 275 104 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těšíme se na setkání s Vámi - kolektiv oddělení BOZP OSŽ !

 

 

Další z našich „Desater“, tentokrát pomůcka ZO OSŽ a inspektorů BOZP ve formě letáčků pro základní a rychlou kontrolu stavu administrativního pracoviště, která přibyla v přihrádce BOZP – ke stažení.

I v kancelářích se práce stala prací rizikovou, protože před obrazovkou počítače trávíme více času, než je zdrávo. Trpí zejména naše oči, páteř a „karpály“. Kdo se u svého počítače i stravuje, neutužuje kolektiv, ochuzuje se o požitek z jídla a nemá pod kontrolou ani to, kolik ho spořádá. Není něco špatně? Co takhle, pro začátek, si udělat malou bezpečnostní přestávku, protáhnout se a jít se napít něčeho jiného, než kávy?


Dovolujeme si vás upozornit na nový dokument ke stažení - „Informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2018“. Obsahem tohoto písemného materiálu jsou poznatky o provedených kontrolách oddělením BOZP OSŽ ve smyslu ustanovení § 322 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nad stavem BOZP u zaměstnavatelů s působností Odborového sdružení železničářů. Hlavním úkolem prověrek BOZP bylo provedení komplexní kontroly, jak jsou dodržovány povinnosti, plynoucí z právních a ostatních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to včetně vnitřních předpisů a pokynů zaměstnavatelů v rámci všech pracovišť. Lze kladně hodnotit, že se stále více odborových organizací do průběhu prověrek BOZP aktivně zapojuje a realizuje tím své právo, které vyplývá z pracovněprávních předpisů. Tímto zároveň připomínáme, že za krátký čas nám i vám začne nové kolo prověrek BOZP  2019, a s tím i možnost aktivně se podílet na zajištění příjemného pracovního prostředí a bezpečného stavu míst, po kterých se denně pohybujeme. Desatero k prověrkám BOZP, které je rovněž od loňského roku mezi dokumenty BOZP ke stažení, vám k tomu může být (snad dobrou) pomůckou a průvodcem.

                                                                                                    

 

Naše oddělení BOZP přichází s dalším „Desaterem“, které může pomoci základním organizacím při naplňování § 322 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce – při šetření pracovních úrazů vašich kolegů, kontrolní činnosti základní organizace i při každoroční účasti odborů na prověrkách BOZP zaměstnavatele – tentokrát jsme pro vás připravili „Desatero bezpečného zařízení“. Pokud jste si dodnes nebyli jistí, co to takové „zařízení“ je a jaké má bezpečné podmínky provozu, anebo jste kroutili hlavou nad požadavkem BOZP na kontrolu žebříků a regálů, tak právě pro vás je tento letáček určen. Tedy čtěte, šiřte a jednejte – protože pouze „zdravé“ zařízení je bezpečné a zájem o neohrožující pracovní prostředí je nejen povinností každého z vás, ale i jednou ze základních povinností ZO OSŽ! Letáček ve formátu vhodném k tisku najdete v přihrádce BOZP - ke stažení (A4 a 2ks na A4).

 

Hezký den všem, kteří se zajímají o BOZP, těm, kteří nemají členství v odborech jen kvůli vstupenkám a výletům, zkrátka všem, kteří chtějí vědět něco nového a naše brožurka BOZP se k nim jinou cestou nedostane. Tímto ji dáváme volně k dispozici a doufáme, že z ní budete mít stejnou radost, jako my. Naše oddělení BOZP ji připravovalo půl roku a můžu vám říct, že jsme si docela „mákli“. Ono dát dohromady 100 stran textu a odchytat v něm všechny chyby (samozřejmě jich tam ještě pár najdete), dá docela zabrat…

Vážení kolegové, rádi bychom vám touto cestou připomněli možnost využít k zodpovězení dotazů z oblasti BOZP naši internetovou poradnu, která je součástí webových stránek OSŽ – oddělení BOZP.

V přihrádce „ke stažení“ přibyly dva nové dokumenty, které, jak pevně doufáme, budou dobrými pomocníky jak pro práci ZO OSŽ, tak i pro jejich inspektory BOZP.  Desatero k pracovním úrazům je stručným návodem co dělat, pokud se ve vašem okolí stane pracovní úraz. V několika jednoduchých krocích je popsán správný postup od jeho vzniku a ohlášení až po závěrečné odškodnění poškozeného zaměstnance. Tímto dokumentem se naše oddělení snaží pomoci ZO OSŽ se lépe orientovat v jejich povinnostech vůči svým členům, případně nečlenům (pokud je OSŽ zároveň organizací s největším počtem členů u zaměstnavatele), v mnohdy složité situaci, která při vzniku poškození zdraví vlivem pracovního úrazu může nastat.

Desatero k prověrkám BOZP může být dobrým vodítkem při účasti zástupce ZO OSŽ na prověrkách BOZP každoročně pořádaných zaměstnavatelem na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Naším cílem v tomto případě je jednoznačně podpora co největšího zlepšení bezpečnosti práce a hygieny pracovního prostředí na našich pracovištích, kde trávíme podstatnou část produktivního života.

                                                                                                                                                                                                   

Přístup k prezentacím ze školení inspektorů BOZP pro pokročilé: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2A-MbQX4oNRM3FnUkJmcl9uV2M 

 

Dle dostupných statistických údajů Evropské agentury pro BOZP vyplývá, že se jedná v rámci Evropy o druhý nejčastěji uváděný zdravotní problém, který souvisí s prací.

Podkategorie

Právě přítomno: 179 hostů a žádný gestor