V rámci prováděných kontrol inspektory BOZP bývá zjišťováno, že někteří zaměstnanci nemají zajištěno vlastní WC, případně k němu mají ztížený přístup. Jak je to tedy se záchody pro zaměstnance?

Je zaměstnavatel povinnen na pracovištích zřizovat sprchy nebo umývárny?

Ještě v dnešní době se stává, že některá pracoviště nejsou zásobena pitnou vodou. Nebo se stává, že jsou zaměstnanci nuceni si vodu donášet sami, například v kanystrech z plastické hmoty z jiných vzdálenějších pracovišť. Je toto správné? Plní si zaměstnavatel své povinnosti v oblasti ochrany zdraví při práci?

Často se v praxi objevují dotazy, zda musí mít zaměstnanci šatnu, nebo zda na šatnu mají nárok. V rámci kontrolní činnosti oddělení BOZP OSŽ Ú je také zjišťováno, že ne vždy šatna odpovídá právním a technickým předpisům.

Pracovníci oddělení BOZP OSŽ Ú ( inspektoři BOZP) se v rámci své kontrolní činnosti na pracovištích u zaměstnavatelů setkávají s různými problémy a nedostatky, které jsou posléze nuceni řešit. Mezi časté nedostatky patří například nedostatečně osvětlená pracoviště.

 

 

V tomto čísle Obzoru se opět vracíme k teplotám na pracovišti, neboť se na nás stále obracejí někteří zaměstnanci s tím, že je u nich na pracovišti zima. Naposledy se na nás obrátil jeden náš člen OSŽ s tím, že je na jejich pracovišti v kanceláři teplota 16°C. 

Každý zaměstnavatel je ve smyslu platných právních předpisů povinnen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky všem zaměstnancům.

Podkategorie

Přístup ke prezentacím ze školení BOZP: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2A-MbQX4oNRM3FnUkJmcl9uV2M 

 

 

Právě přítomno: 341 hostů a žádný gestor