Oblast pracovní úrazovosti patří k důležitým oblastem, na které se zaměřuje činnost odborových organizací. Na následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře v České republice každý rok více než 100 lidí. V roce 2014 se v působnosti Odborového sdružení železničářů staly celkem 2 smrtelné a 992 ostatních pracovních úrazů. Úkolem odborových organizací je dohlížet na to, jakým způsobem zaměstnavatelé šetří pracovní úrazy a jak je odškodňují. Jde nám o to, aby byl pracovní úraz správně a spravedlivě odškodněn. Vždyť mnohdy je to bohužel to poslední, co můžeme pro našeho člena nebo členku udělat..........Podrobné informace o pracovní úrazovosti za rok 2014 lze nalézt v písemném materiálu "Informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2014", který je k dispozici v části KE STAŽENÍ.

Právě přítomno: 281 hostů a žádný gestor