Vážení přátelé, tak jako každým rokem, tak i letos proběhnou v I. pololetí roku 2017 mimo jiné i tato školení inspektorů BOZP ZO OSŽ

 

1) Školení inspektorů BOZP ZO OSŽ ve dnech 27. - 31. 3. 2017 - HOTEL LESNÍ CHATA 

Tento týdenní seminář je určen primárně pro nově zvolené funkcionáře ZO OSŽ a rovněž pro Ty, kteří si chtějí po delší době zopakovat základní problematiku, která se týká jejich činnosti v oblasti BOZP. Obsahem tohoto školení budou základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců a odborové organizace na úseku BOZP, činnost inspektora BOZP ZO OSŽ, požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na stroje a zařízení z pohledu BOZP, šetření a odškodňování pracovních úrazů, poskytování první pomoci a základy požární ochrany i provádění kontrolní činnosti nad stavem BOZP. Během celého školení budou probíhat cvičení a ověřování znalostí. V závěru školení posluchači absolvují test. V případě jeho zdárného absolvování jim bude vydán průkaz inspektora BOZP, na základě kterého budou svoji ZO OSŽ pověřeni k výkonu kontrolní činnosti na úseku BOZP. Účastnický poplatek za toto školení činí 500,- Kč, po jehož zaplacení účastník obdrží potvrzení o jeho úhradě. Účastníkům školení doporučujeme si s sebou vzít alespoň základní právní předpisy, např. zákoník práce, popř. ÚZ BOZP (úplné znění - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

2) Školení inspektorů BOZP ZO OSŽ ve dnech 24. - 26. 5. 2017 HOTEL ODDECH

Tento třídenní seminář je určen pro inspektory BOZP, kteří již mají za sebou výše uvedený týdenní semináře, tedy pro Ty, kteří již jsou držiteli průkazu inspektora BOZP. Obsahem tohoto školení budou víceméně cvičení a řešení praktických úkolů na úseku BOZP, provádění kontrolní činnost inspektora nad stavem BOZP u zaměstnavatele, šetření a odškodňování pracovních úrazů, právní minimum inspektora BOZP, apod. Účastnický poplatek za toto školení činí 300,- Kč, po jehož zaplacení účastní obdrží potvrzení o jeho úhradě. Účastníkům školerní doporučujeme si s sebou vzít alespoň základní právní předpisy, např. zákoník práce, popř. ÚZ BOZP (úplné znění - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 

Lektoři na těchto školení jsou z oddělení BOZP a z oddělení ESO. Zájemci o tato školení, hlaste se: 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo přímo - Zdeněk Brada - 737 275 064 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

JUDr. Petr Kožmín - vedoucí oddělení - svazový inspektor BOZP