Postoloprty leží od roku 1872 na trati (Most) - Obrnice - Počerady - Žatec, od roku 1895 na trati Louny - Postoloprty. Železniční síť kolem Postoloprt byla ukončena v roce 1904 spojovacím obloukem z trati Rakovník - Louny předměstí - (Louny). Tento oblouk léta využíval legendární rychlík Bezdrev, který byl před desíti lety s konečnou platností zrušen, pamatuji na něm skvělý bufetový vůz v 80. letech, v němž se dalo pohodlně konzumovat a sledovat přitom zrající šišky zeleného zlata - chmelnic.

Postoloprty byly založeny pravděpodobně již kolem roku 1125, kdy zde byl osazen klášter benediktinskými mnichy ze Sázavy, klášter (Porta apostolica). Ten byl vypálen husity roku 1420 a nebyl již nikdy obnoven. Majitelem barokního zámku na místě kláštera byl knížecí rod Schwarzenbergů, hlubocké větve, od roku 1692-1945. Nákladem Josefa knížete Schwarzenberga zde byl vybudován kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený v letech 1746-53 (architekt Andrea Altomonte) jako dík za narození syna.
V Postoloprtech stál od roku 1845-1908 řetězový most od architekta Ing. Josefa Schnircha (1802-77). Čech Schnirch byl při vzniku železnic v rakouském mocnářství jako žák Ing. Gerstnera na pražské polytechnice. Vypracoval mimo jiné projekt železnice Lublaň (Laibach) - Terst (Trieste). Zmíněný řetězový most byl v roce 1910 nahrazen betonovým, který slouží dodnes. Fragmenty mostu jsou uloženy v muzeu v Žatci. Impozantní zámek na náměstí je vyrabován a zpustlý, nebyl restituován z důvodu hranice roku 1948. Současný italský vlastník zatím nezahájil žádnou viditelnou opravu, doufejme, že se tak někdy stane. V roce 2017 byla nečekaně zbourána bloková kasárna z roku 1838 (západně od zámku), proslulá květnem a červnem 1945, kdy v nich (ale i jinde na území města) došlo k zastřelení stovek osob německé národnosti bez soudu. V těchto kasárnách sloužil v roce 1949 můj otec a podle jeho slov tehdy neměl o tomto masakru ani ponětí. Případ byl vyšetřován již v roce 1947, ale i po roce 2000, byl o tom i pořad v České televizi http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267494151-zabijeni-po-cesku/21056226950/.
Martin Kubík

 

Právě přítomno: 270 hostů a žádný gestor