Po zavedení dálkového řízení na „Hrabaté“ (Praha-Smíchov – Rudná - Beroun) byla zcela opuštěna výpravní budova žst. Praha-Řeporyje (km 10,920) a víceméně ponechána svému osudu, byla zatlučena všechna okna včetně bývalé dopravní kanceláře. Budova postupně pustla i ke konci éry dopravní služby, již se tam delší dobu neprodávaly ani jízdní doklady. Při rekonstrukci kolejiště byly koleje osekány na minimum, v žst. zůstaly pouze Uhelné sklady, ale moc toho po železnici již nevozí, jsou napojeny kusou manipulační kolejí č. 6, ostatní manipulační koleje byly vytrhány. Dopravní koleje zůstaly tři. Dvě vlečky (Překladiště sypkých hmot a Skanska) byly zrušeny výnosem DÚ již 23. 6. 2003.

Rekonstrukce kolejiště přinesla i své mírné plusy - nástupiště pro cestující je o pár (!) metrů blíže centru. Výpravní budova přitom mohla být využita i po rekonstrukci. Nyní slouží pro povalování různých nepřizpůsobivých osob. SŽDC neustále hlásá, jak budou nevyužité výpravní budovy opravovány a nově využity. Tak mohou začít v Praze-Řeporyjích. Možná je již trochu pozdě. Zatím si fotografové fotí budovu jako „druhé“ nádraží Vyšehrad (to je v majetku soukromníka, který chce docílit patrně demolici). Je zajímavé, že u výpravní budovy v Řeporyjích je stále v katastrální mapě uveden vlastník ČD, a. s., s poznámkou, že je dotčena změnou výměr obnovy operátu.
Trať přes Řeporyje otevřela 11. 5. 1873 bývalá Pražsko-duchcovská dráha jako součást tratě Praha-Smíchov /Most/Duchcov/ - Moldava v Krušných horách. V červenci letošního roku bylo s konečnou platností zbouráno i staré nádraží v Duchcově, městě, které této druhdy ambiciózní dráze dalo jméno. Památné staré nádraží v Duchcově bylo paradoxně místo opravy zbořeno z dotačního programu na demolice za potlesku vedení města. Opravdu výborný program! Kdo navštíví žst. Praha-Řeporyje, může v centru obce ochutnat pivo z dalšího malopivovaru, který byl vybudován v roce 2017, čímž si alespoň poněkud vylepší náladu. Pivovar má ve své restauraci celkem rozumné ceny. Hotové jídlo pod 100,-, pivo 10 za 29,- Kč.
Martin Kubík

 

Právě přítomno: 246 hostů a žádný gestor