Na první stránce Obzoru číslo 12 čtenáře jistě zaujal rozsáhlý článek s názvem „Ekonomická reforma na železnici". Obsahuje vybrané části vystoupení náměstka ministra dopravy ČSFR Ing. Jana Váchy na aktivu vedoucích hospodářských pracovníků dne 14. června, který jednal o zásadních problémech ekonomické reformy a jeho cílem bylo objasnit postup odstátnění jednotlivých ekonomických subjektů resortu a jejich začlenění do tržního mechanismu. Jak se v článku uvádí, vláda svým usnesením zahájila radikální ekonomickou reformu a stanovila časový plán jednání o jejím průběhu. „Podstatou ekonomické reformy je od stranění hmotné odpovědnosti státu spojené s podnikáním hospodářských subjektů - podniků," uvádí se v článku. Jedinou skutečnou cestou k tomu je podle vlády proces odstátnění a privatizace dnešních státních podniků. „Končí doba, kdy celý systém nástrojů direktivního řízení formálně zdánlivě zvýhodňoval železnici v její pozici vůči přepravcům, protože to muselo být za cenu případného podinvestování jejího rozvoje," uvádí se dále s tím, že v souladu s mezinárodními normami musí dojít k oddělení činností, na které lze uplatnit kritéria trhu, od výkonů prováděných v celospolečenském zájmu, u nichž bude případnou ztrátu dotovat stát.

Na první straně se rovněž dozvídáme, že dne 27. 6. jmenoval prezident ČSFR Václav Havel novou vládu a dne 28. 6. byl uveden do funkce nový ministr dopravy Jiří Nezval.

Krátká zpráva na první straně informuje o tom, že dne 14. 6. byla založena Asociace odborových svazů v dopravě. Jejím předsedou se stal předseda nejsilnějšího svazu v tomto sdružení, tedy předseda OSŽ Václav Vaněk. Hlavním cílem asociace je koordinace činnosti odborových svazů a sdružení v dopravě při akcích, které vyžadují jednotný postup.

Zpráva z jednání ústředí OSŽ z 27. 6. informuje mimo jiné o některých personálních změnách v ústředí, především o odvolání prvního místopředsedy OSŽ Tibora Ševčíka z funkce, a to na základě dlouhodobých výtek ústředí k jeho práci.

Obzor rovněž reaguje na zdražení jízdného na železnici o 10 %, o němž rozhodla vláda k 1. 10. 1990. Autor článku, revizor osobní přepravy, navrhuje hledat úspory jinde, například v odbourání některých slev, zvláště těch, které se dají zneužívat. Cena jízdného je podle jeho názoru v poměru k příjmům poměrně vysoká, úspory by se tedy měly hledat jinde než ve zdražování.

Na straně tři najdeme výzvu strojvedoucího z Lokomotivního depa Přerov ke spolupráci odborů se sociální demokracií. „Předpokládám, že vám je jasné, že jak státní organizace, tak podnik je nutné držet na uzdě pomocí zákonů v jejich nutné snaze o maximální zisk. Zisk bez ohledu na politiku a na sociální aspekty." Podle autorova názoru je proto nutné podpořit silné sociálně demokratické strany a spolupracovat s nimi.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 418 hostů a žádný gestor