Na stránkách Obzoru č. 18 se již výrazně odráží blížící se I. řádný sjezd OSŽ. Převážnou část třetí strany tohoto čísla totiž zaplňuje předsjezdová diskuse. Je zde otištěn článek ZV OSŽ při Oblastním ředitelství ČSD v Olomouci a obsáhlá odpověď předsedy OSŽ Václava Vaňka.

Odboráři z Olomouce kladou Ústředí OSŽ třináct otázek týkajících se způsobu práce a hospodaření OSŽ i představ o jeho budoucím fungování. Některé z otázek jdou takříkajíc „na tělo“, například: „Domníváte se, že všichni zástupci v Ú OSŽ jsou lidé na svých místech? Jsou mezi vámi takoví, kteří opět propadli kouzlu moci a výhod?“

Předseda OSŽ Václav Vaněk ve své odpovědi mimo jiné vysvětluje, že řada představ vedení OSŽ naráží na zcela odlišné a v mnoha případech subjektivní názory jednotlivců, profesních i zájmových skupin. Vyvrací naznačené pochyby o nehospodárnosti či o neprůhlednosti voleb do některých komisí s odkazem na stanovy OSŽ. V závěru obsáhlé odpovědi Václav Vaněk píše: „Dovolte, vážení kolegové, abychom na závěr odpovědi přiznali, že pro ústředí OSŽ je v současné době daleko důležitější než Vaše dotazy například to, aby nedošlo k dělení majetku a tržeb, ale ani organizace ČSD na dva dopravce, aby se kompetentní orgány zabývaly tím, co je do železnic nutné investovat, aby v zákonných opatřeních bylo zakotveno základní právo odborů, aby byl respektován názor železničářů apod. Tedy to, co má dopad a výhled pro železničáře až do budoucnosti. Z chyb a přehmatů souvisejících se vším novým se chceme poučit a využít je při přípravě a zpracování návrhů podkladů pro nastávající sjezdové jednání. Nikdo z nás, ač v sebelepším úmyslu, není neomylný. Zkuste si to ve své práci uvědomit i Vy.“

Obzor č. 18 dále informuje o pokračujících pracích na tvorbě sociálního programu, které se v té době přesunuly především do jednotlivých subkomisí. V článku se uvádí, že první etapou prací musí být inventarizace sociálního vybavení pracovišť, analýza struktury zaměstnanosti i posouzení účelnosti a vhodnosti vynakládaných finančních prostředků. „Právě v současné době, kdy se mění postavení železnice, je třeba zaručit železničářům základní sociální jistoty. Jejich východiskem bude reálný sociální program,“ uvádí v článku členka pracovní komise.

Krátká, ale výrazná informace na první straně upozorňuje na jeden z bouřlivě projednávaných bodů na zasedání Ústředí OSŽ dne 27. 9. – a to takzvaná definitiva: „Z jednání vyšel požadavek Ústředí OSŽ, aby FMD a ÚŘ okamžitě vytvořilo komisi, která připraví podmínky pro zavedení sociální definitivy pro železničáře tak, aby mohla vejít v platnost od 1. 1. 1991“.

Ve dvou rozhovorech s pracovníky ekonomicko–sociálního oddělení OSŽ se Obzor věnuje některým legislativním otázkám, především právu na stávku a připomínkám OSŽ k novele zákoníku práce.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 172 hostů a žádný gestor