V Obzoru č. 24, který vyšel 17 dní po konání I. řádného sjezdu Odborového sdružení železničářů, je sjezd zmíněn jen v jednom článku – v diskusním příspěvku ze sjezdu, otištěném na první straně. Jak jsme zdůvodnili v minulém čísle Obzoru, bylo to dáno velmi dlouhou výrobní lhůtou Obzoru.

Uvedený sjezdový diskusní příspěvek se zabývá postavením sekce „ostatní“, která sdružovala řídící a technickohospodářské pracovníky. Autor sděluje, že mu sekce „ostatní“ připadá jako skupina odborářů, pro které se nenašlo jiné vhodné místo ve struktuře OSŽ, a kritizuje OSŽ za to, že se k této skupině odborářů zachovala macešsky, když prosazovala vehementní snižování početních stavů pracovníků této sekce, aby se ušetřené peníze mohly použít v provozu. Považuje to za velmi neodborářský přístup. Důvodem je podle něj nedůvěra mezi řídící sférou a provozem, která pramení z toho, že si jedni neváží práce druhých.

V krátkém zpravodajství z jednání Ústředí OSŽ (z 6. 12.) se dozvíme, že jednání bylo poznamenáno zklamáním nad tím, jak dopadlo projednávání „odborářských“ zákonů v parlamentu, především zákoníku práce, který silně omezil odborářská práva. Členové ústředí se shodli na tom, že stávková pohotovost byla vyhlášena v době, kdy už prakticky neměla smysl. „Ve sdělovacích prostředcích nebyl věnován dostatečný prostor k tomu, aby byla celá problematika vysvětlena, takže mnoho lidí vlastně nevědělo, za co či proti čemu by mělo stávkovat,“ uvádí se v článku. Ústředí OSŽ na tomto jednání proto rozhodlo o ukončení stávkové pohotovosti a vyjádřilo nesouhlas s postupem Československé konfederace odborových svazů. Nutno dodat, že zřejmě vzhledem k hektičnosti doby se o této stávkové pohotovosti nic bližšího na stránkách Obzoru nedozvídáme.

Přestože Obzor č. 24 vyšel těsně před Vánoci, na jeho stránkách není žádná připomínka těchto svátků ani blížícího se Silvestra. Najdeme zde například obsáhlý článek „Energie stojí ČSD miliony“, končící pokynem generálního ředitele ČSD k šetření energií, dále článek o vysokorychlostní síti v západní Evropě, či závěrečnou část seriálu o putování po švýcarských kolejích.

Informace z I. sjezdu přineslo mimořádné, osmistránkové číslo Obzoru, které vyšlo rovněž s datem 28. 12. 1990. O jeho obsahu budeme informovat příště.    

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 299 hostů a žádný gestor