OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ VYKONÁVAT KONTROLU NAD STAVEM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (zmocnění k výkonu kontroly nad stavem BOZP u zaměstnavatelů)

 

 

"Bezpečnost práce je obor, který se zabývá technickými, technologickými, organizačními, výchovnými a jinými opatřeními, jejich cílem je vytvoření takového pracoviště, pracovního prostředí a práce, ve kterém nebude docházet k pracovním úrazům a nemocem z povolání. Je to stav pracovních podmínek, který zabraňuje působení nebezpečných činitelů pracovního procesu na zaměstnance, popřípadě i na další osoby."

Oddělení BOZP OSŽ Ú považuje oblast vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za velice důležitou součást v přípravě odborových funkcionářů. Tato oblast patří mezi tradiční oblasti odborového práce již z historie a měla by být považována za jednu z nejdůležitějších oblastí.

Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je odborným oddělením Odborového sdružení železničářů – ústředí. Oddělení je tvořeno celkem 6 zaměstnanci – svazovými inspektory BOZP.

 

Právě přítomno: 335 hostů a žádný gestor