"Bezpečnost práce je obor, který se zabývá technickými, technologickými, organizačními, výchovnými a jinými opatřeními, jejich cílem je vytvoření takového pracoviště, pracovního prostředí a práce, ve kterém nebude docházet k pracovním úrazům a nemocem z povolání. Je to stav pracovních podmínek, který zabraňuje působení nebezpečných činitelů pracovního procesu na zaměstnance, popřípadě i na další osoby."

Výše uvedená definice se snaží dostatečně vystihnout obor, kterému je věnována nově vydaná metodická pomůcka, kterou zpracovalo Oddělení BOZP OSŽ ústředí pod názvem "Metodická pomůcka - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci". Jedná se o metodický a školící materiál, který je určen zejména pro potřeby Základních organizací OSŽ a tvoří součást knihovničky Dokumentů OSŽ (pod číslem 7).

Jedná se o brožurku, která si klade za cíl Vám přiblížit oblast Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pomoci Vám si vytvořit základní přehled o této problematice a usnadnit Vám i orientaci v základních právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP.

Zájemce o tuto brožurku upozorňujeme, že je distribuována prostřednictvím Vašich odborových zástupců v orgánech OSŽ a na seminářích a školeních, které pořádá OSŽ ústředí. Samozřejmě je možné si ji rovnhěž vyzvednout na pracovišti svazového inspektora BOZP nebo přímo na oddělení BOZP OSŽ Ú.

Mgr. Petr Kožmín
vedoucí oddělení BOZP

Právě přítomno: 265 hostů a žádný gestor