OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ VYKONÁVAT KONTROLU NAD STAVEM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (zmocnění k výkonu kontroly nad stavem BOZP u zaměstnavatelů)

 

Odborové organizace mají ze zákona právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci toto umožnit. V případě, že zaměstnavatel nepřizná odborovým orgánům právo vykonávat kontrolu nad stavem BOZP, jedná se o porušení zákoníku práce a přestupek nebo správní delikt podle zákona o inspekci práce. Kontrolu vykonávají zpravidla svazoví inspektoři bezpečnosti práce a dále inspektoři BOZP ZO OSŽ, kteří jsou k výkonu kontrolní činnosti svými odborovými orgány (ZV) zmocněni. Svazoví inspektoři mají právo vykonávat kontrolu nad stavem BOZP u všech zaměstnavatelů, kteří se řídí zákoníkem práce bez ohledu na existenci odborové organizace u zaměstnavatele.

Zmocnění k výše uvedené kontrole vyplývá z ustanovení § 322 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

ZAMĚSTNAVATEL JE DLE TOHOTO USTANOVENÍ POVINEN UMOŽNIT VÝKON KONTROLY A ZA TÍM ÚČELEM JÍ:

- zajistit možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o BOZP a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, 

- zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s OOPP, 

- zajistit možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy, 

- zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat, 

- umožnit zúčastňovat se jednání o otázkách BOZP.

 

 

 

 

Právě přítomno: 205 hostů a žádný gestor