Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

V pondělí 25. července 2016 proběhla již 130. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky neboli Tripartita, která se tentokrát zaměřovala převážně na sociální témata v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Důležitým, ale v současnosti stále formovaným a dotvářeným bodem, byl také státní rozpočet na rok 2017, jehož kostru vypracovalo Ministerstvo financí a na jednání představil a okomentoval ministr financí Andrej Babiš. Státní rozpočet je důležitým tématem, kterému se bude ještě tripartita detailněji věnovat, ale nejdříve bude probíhat jednání mezi ministrem financí a samotnými ministry, a poté až bude dojednaný státní rozpočet předložen členům tripartity.

Dalším velmi důležitým a na plenární schůzi diskutovaným tématem byl bod s názvem Zvýšení minimální mzdy, který otevřel velmi zajímavou a podnětnou diskuzi mezi zástupci odborů na jedné straně a zástupci zaměstnavatelů na straně druhé. V rámci delegace Asociace samostatných odborů se jednání zúčastnil předseda Odborového sdružení železničářů pan   Bc. Jaroslav Pejša, který se k projednávanému bodu vyjádřil následovně: „K dohodě mezi sociálními partnery o konkrétní částce zvýšení minimální mzdy nedošlo. Odbory navrhovaly 11 500 Kč z důvodu, že za pravicových vlád nebyla minimální mzda zvyšována. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovalo navýšení na 11 000 Kč a zástupci zaměstnavatelů souhlasili pouze s navýšením na 10 500 Kč. K dohodě tedy nedošlo a rozhodující slovo bude mít hlasování vlády. Podle názoru odborů většina zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou dostává ve skutečnosti ještě nezdaněné peníze, a proto zvýšení na 11 500 Kč by jenom organizovalo současný stav.“

Právě přítomno: 311 hostů a žádný gestor