Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

V pondělí 12. září se zástupci Odborového sdružení železničářů, jako členové delegace Asociace samostatných odborů České republiky (ASO ČR), zúčastní 131. Rady hospodářské a sociální dohody ČR neboli Tripartity. Na programu této schůze jsou tři body, a to Dávky nemocenského pojištění, Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a nejobsáhlejší téma Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace, který představí ministr financí.

Zástupci odborů budou nejen s ministrem financí, ale také se zástupci dalších ministerstev či zástupci zaměstnavatelů, diskutovat o výši jednotlivých finančních kapitol plánovaného rozpočtu tak, aby se co nejvíce přiblížil jejich představě, nebo aby alespoň v některých sporných bodech vznikl kompromis, který bude přijatelný pro všechny strany.
Jednání tripartity se zúčastní i prezident republiky Miloš Zeman.
-red-
 

Právě přítomno: 322 hostů a žádný gestor