Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

V pondělí 25. července 2016 proběhla již 130. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, které se zúčastnili jak zástupci Asociace samostatných odborů, tak i předseda Odborového sdružení železničářů Bc. Jaroslav Pejša.

Prázdninová tripartita se věnovala převážně sociálním tématům v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, jako bylo zvýšení minimální mzdy, analýza nabídky a poptávky na trhu práce či návrh řešení problému ztráty pracovních míst v ústeckém kraji v důsledku útlumu těžby hnědého uhlí.
Velkým a momentálně neukončeným tématem tohoto zasedání byl návrh státního rozpočtu na rok 2017, jehož podoba se bude v následujících dnech a týdnech konkretizovat.
Neopomenutelným bodem byla také problematická situace v zemědělství či stav novelizace stavebního zákona a informace k řešení problematiky EIA.
Petra Nárožníková

 

Právě přítomno: 303 hostů a žádný gestor