V pondělí 25. července 2016 proběhla již 130. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, které se zúčastnili jak zástupci Asociace samostatných odborů, tak i předseda Odborového sdružení železničářů Bc. Jaroslav Pejša.

Prázdninová tripartita se věnovala převážně sociálním tématům v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, jako bylo zvýšení minimální mzdy, analýza nabídky a poptávky na trhu práce či návrh řešení problému ztráty pracovních míst v ústeckém kraji v důsledku útlumu těžby hnědého uhlí.
Velkým a momentálně neukončeným tématem tohoto zasedání byl návrh státního rozpočtu na rok 2017, jehož podoba se bude v následujících dnech a týdnech konkretizovat.
Neopomenutelným bodem byla také problematická situace v zemědělství či stav novelizace stavebního zákona a informace k řešení problematiky EIA.
Petra Nárožníková