Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

Včera (tj. v pondělí 12. 9. 2016) v odpoledních hodinách se zástupci Odborového sdružení železničářů Martin Vavrečka (výkonný tajemník OSŽ) a Bc. Jaroslav Pejša (předseda OSŽ) zúčastnili jednání tripartity, na kterém byl, kromě zástupců vlády, zaměstnanců a zaměstnavatelů, přítomen také prezident České republiky Miloš Zeman, což je dalším viditelným důkazem o důležitosti sociálního dialogu v ČR. Hlavním bodem schůze bylo projednávání podoby návrhu státního rozpočtu na rok 2017, o němž vedli účastníci jednání velmi konstruktivní diskusi.

Mezi další body schůze bylo zařazeno i projednávání nemocenských dávek, kde momentálně nedošlo ke shodě v otázce karenční doby, tedy v otázce jejího zrušení, což navrhují zástupci zaměstnanců, bohužel však s momentální podporou pouze jednoho koaličního člena vlády. Otázka podoby či přímo zrušení karenční doby tak zůstává stále otevřeným tématem podobně jako otázky zvýšení důchodů, neboť stále nedošlo ke shodě, jestli přispět jednorázovým příspěvkem, nebo by mělo dojít k trvalému navýšení důchodů ještě v tomto roce.
Výstupem z jednání je vytvoření dohody u platů řidičů autobusů veřejné linkové dopravy, kteří budou vládním návrhem uznáni mezi povolání se ztíženými pracovními podmínkami, a dojde k jejich přeřazení ze třetí do páté platové kategorie.
Prezident Miloš Zeman kromě ocenění věcné a přátelské diskuse, probíhající po celou dobu jednání tripartity, také připomněl svůj nesouhlas se státní podporou solární energetiky.
Důležitým bodem státního rozpočtu, který nejen na jednání tripartity, ale také na následné tiskové konferenci vyzvedl prezident Zeman, je zvyšování minimální mzdy jako formy podpory zaměstnanosti. V této souvislosti prezident připomněl, že základem by mělo být, že pracovat je vždy výhodnější, než pouze pobírat sociální dávky.
-nar-
 

Právě přítomno: 280 hostů a žádný gestor