Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

V pondělí 20. května 2016 se pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Marie Marksové konal seminář Subdodavatelské vztahy a porušování pracovních práv občanů a občanek Evropské unie v České republice, jehož se také zúčastnil zástupce Odborového sdružení železničářů.

Tříhodinový seminář, jehož pořadatelem bylo Multikulturní centrum Praha, probíhal formou panelové diskuze, kdy představitelé např. Kanceláře veřejné ochránkyně práv, Státního úřadu inspekce práce či Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, představili jimi navrhované změny, o nichž následně účastníci semináře diskutovali a přidávali k nim své připomínky. Na začátku se všichni společně shodli, že tato problematika je velmi komplikovaná, neboť zasahuje do mnoha oblastí, jejichž nastavení je momentálně pro migranty, převážně ze zemí Evropské unie, mezi které patří nejčastěji Bulharsko a Rumunsko, velmi nevýhodné až ponižující. Jedná se problematiku nastavení pracovních smluv, postavení agenturního zaměstnávání v legislativě České republiky či pravomoci inspektora Inspekce práce. A právě mezi jednu z navrhovaných změn patřila nejen možnost posílení role inspekce práce, ale také možnost změnu statusu mlčenlivost inspektora, který je nyní zákonem povinen informovat cizineckou policii, což všeobecně vyvolává u cizinců nedůvěru v tuto instituci. Tématem bylo také agenturní zaměstnávání, které, jak se shodla většina diskutujících, je opravdu horkým tématem a aktuálním tématem v oblasti pracovního práva. Během semináře nebyla opomenuta také tématika povinnosti překladu pracovních smluv či také diskuze a možnostech změn druhu pracovních smluv, tak jak jsou nyní legislativně ukotveny v České republice. Seminář se věnoval opravdu aktuálnímu problému, což mimo jiné také dokazuje velká účast a zajímavé diskuze a příspěvky, které během semináře vznikaly.

Právě přítomno: 239 hostů a žádný gestor