Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

V pondělí 17. října se uskuteční další jednání zástupců vlády s představiteli zaměstnanců a zaměstnavatelů. Po projednání státního rozpočtu, kterému se věnovali poslední dvě jednání tripartity, se opět vrací do programu body jako stav čerpání prostředků z fondů Evropské unie nebo důležitý stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona.

Ministryně práce a sociálních věcí představí vyhodnocení opatření k odstranění nerovnováhy na trhu práce, a také zároveň podá účastníkům jednání informace o aktuálním stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci delegace Asociace samostatných odborů ČR (ASO ČR) se jednání 132. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR zúčastní za Odborové sdružení železničářů výkonný tajemník Martin Vavrečka.

Právě přítomno: 295 hostů a žádný gestor