V pondělí 17. října se uskuteční další jednání zástupců vlády s představiteli zaměstnanců a zaměstnavatelů. Po projednání státního rozpočtu, kterému se věnovali poslední dvě jednání tripartity, se opět vrací do programu body jako stav čerpání prostředků z fondů Evropské unie nebo důležitý stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona.

Ministryně práce a sociálních věcí představí vyhodnocení opatření k odstranění nerovnováhy na trhu práce, a také zároveň podá účastníkům jednání informace o aktuálním stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci delegace Asociace samostatných odborů ČR (ASO ČR) se jednání 132. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR zúčastní za Odborové sdružení železničářů výkonný tajemník Martin Vavrečka.