Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

Včera, tj. v pondělí 17. října, proběhlo v odpoledních hodinách jednání RHSD - tripartity, kterého se zúčastnil v rámci delegace ASO výkonný tajemník OSŽ a tajemník ASO Martin Vavrečka. Na programu schůze byly témata jako zpráva o situaci na trhu práce, problematika bezpečnosti a ochrany při práci, ale také aktuální stav čerpání evropských fondů.

Zpráva o situaci na trhu práce, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se věnovala vyhodnocení opatření, které ministerstvo zavedlo v problematice odstranění nerovnováhy na trhu práce, kdy v současné době sice klesá průměrná celorepubliková nezaměstnanost, ale zároveň dochází k nárůstu počtu neobsazených pracovních míst. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR také představilo svůj materiál shrnující aktivity v oblasti bezpečnosti práce. Sociální partneři, tedy jak odbory, tak zaměstnavatelé, se shodli na tom, že dokument je nedostačující a požádali představitele vlády, aby byl dokument zpracován komplexněji, a to ve spolupráci všech ministerských resortů. Tripartita také projednala pravidelnou zprávu o čerpání fondů Evropské unie, kdy dochází k výraznému zlepšování čerpání těchto prostředků.

Právě přítomno: 238 hostů a žádný gestor