Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

Vzhledem k tomu, že podklady pro jednání dopravní tripartity dne 1. 11. 2016 byly účastníkům rozdány až při zahájení jednání, změnilo se zasedání v pouhou konzultaci s tím, že jednotlivé zúčastněné strany předají své připomínky písemně do deseti dnů v rámci meziresortního připomínkového řízení. OSŽ nadále trvá na svém dosavadním stanovisku, že tzv. „vlakopůjčovna“ není dobrým řešením.

Pokud by při 85% dotaci z EU na nákup kolejových vozidel měl být stát tím, kdo zaplatí zbývajících 15 % a stal by se tak majitelem kolejových vozidel, které by dále půjčoval jednotlivým dopravcům, tak hrozí, že jednou budeme prostředky získané z EU opět vracet. Dopravce, který dané kolejové vozidlo nevlastní, nezajistí náležitou údržbu a může nastat situace, která se již stala v devadesátých letech při provozování dopravy společností Jizerská dráha.
Tehdy došlo k těžkému zanedbání údržby, po roce společnost svou činnost opustila a České dráhy musely provádět náročné generální opravy poškozených zapůjčených vozidel. Varováním je pro nás také situace u autobusové veřejné dopravy, kde jediným kritériem je nejnižší cena, tedy nejnižší osobní náklady. Dopravce, který nevlastní kolejová vozidla a případně se ani nemusí starat o jejich údržbu, protože tu zajistí dodavatel tzv. „fullservisem“, jehož varianta byla nemilým překvapením pro všechny účastníky jednání, není zárukou, že celý projekt bude udržitelný po dobu životnosti programu EU. Jinak hrozí vracení vyčerpaných prostředků zpět EU. Nám přece musí jít o trvale udržitelný provoz veřejné osobní železniční dopravy a ne o krátkodobý zisk soukromé firmy. Toto je základní požadavek OSŽ, ze kterého nemůžeme ustoupit. Je to náš závazek vůči našim členům i všem občanům České republiky.
Bc. Jaroslav Pejša
 

Právě přítomno: 207 hostů a žádný gestor