Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

V pondělí 21. listopadu 2016 po měsíci opět společně zasednou k jednání tripartity zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů, kterého se pravidelně také zúčastňují zástupci Odborového sdružení železničářů předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša s výkonným tajemníkem OSŽ a tajemníkem ASO Martinem Vavrečkou

, a to v rámci delegace Asociace samostatných odborů (ASO). Na programu listopadového jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR jsou témata jako aktualizace akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017, zvýšení dávek nemocenské při déletrvající dočasné pracovní neschopnosti či plnění úkolů v oblasti digitální agendy. Na minulém jednání došlo k odložení tématu zprávy o postupu v oblasti insolvenčního práva, a proto je toto téma zařazeno na program znovu nyní. Na žádost zástupců odborů a zaměstnavatelů bude opět projednáván stav čerpání evropských fondů.

 

Právě přítomno: 242 hostů a žádný gestor