Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

V pondělí 21. listopadu 2016 proběhla již 133. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se v rámci delegace Asociace samostatných odborů zúčastnili předseda Odborového sdružení železničářů Bc. Jaroslav Pejša (na snímku) a výkonný tajemník OSŽ a tajemník ASO Martin Vavrečka.

Poslední tripartita tohoto roku měla nabitý program, kdy došlo k projednávání témat jako plnění úkolů v oblasti digitální agendy, aktualizace akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017, či kontrola stavu plnění čerpání z fondů EU a plnění předběžných podmínek. Dále také ministr dopravy Dan Ťok informoval zúčastněné o stavu investorských staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 milionů Kč.
Dalším velmi důležitým bodem, který otevřel na jednání tripartity obsáhlou diskusi, bylo zvýšení dávek nemocenské při déletrvající dočasné pracovní neschopnosti. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navrhuje zvýšení nemocenské v rámci novely zákona o zdravotním pojištění, kdy předložila dvě možné varianty tohoto navýšení. První varianta navrhuje, aby stát od 31. do 60. dne nemoci hradil 66 % základu, poté - od 61. dne - 72 %. Druhá varianta počítá s tím, že do 60. dne nemoci by stát platil 60 % a následně 78 %. Na základě společného jednání zástupců všech odborových centrál vznikla třetí varianta, a to, aby se již od 31. dne nemoci vyplácelo 78 % základu. S touto variantou však nesouhlasili zástupci zaměstnavatelů, kteří se přiklání k první variantě navržené ministerstvem. Bohužel dnes nedošlo mezi sociálními partnery ke shodě a o zvýšení nemocenské bude ve středu po jednání vlády jednat koaliční rada.
Během dnešního jednání tripartity se předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša dotázal, jak bude nadále pokračovat projednávání zprávy o otevírání trhu osobní železniční dopravy, ke které se v meziresortním připomínkovém řízení objevilo velké množství námitek. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl, že vláda na svém posledním listopadovém zasedání zahájí projednávání této zprávy, ale pokračovat v něm bude až po 16. lednu 2017, kdy celou záležitost projedná plenární zasedání tripartity.
-pen- s využitím informací od předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši
 

Právě přítomno: 270 hostů a žádný gestor