Tripartita

Rada hospodářské a sociální dohody ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název „tripartita“. Za OSŽ se jednání tripartity pravidelně účastní předseda OSŽ jako člen představenstva ASO (do sjezdu 2017 Bc. Jaroslav Pejša, nyní Mgr. Martin Malý ) a Martin Vavrečka jako tajemník ASO.

Důkazem úspěšnosti činnosti tripartity je mezinárodně uznávaný fakt dlouhodobého udržení sociálního smíru, což mělo a má, velký význam pro stabilitu a rozvoj hospodářství v České republice.

V pátek 25. listopadu proběhla i za účasti zástupce Odborového sdružení železničářů Konference na vysoké úrovni k budoucnosti práce, která se konala v Černínském paláci – tedy na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, které konferenci pořádalo ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Konferenci slavnostně zahájil ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, který přivítal všechny zúčastněné z řad návštěvníků i přednášejících, a zároveň uvedl zahajovací řeči, které přednesli premiér Bohuslav Sobotka a generální ředitel Mezinárodní organizace práce Guy Ryder.

V rámci konference se diskutovalo ve třech tematických blocích, které moderovali ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a Václav Kolaja – politický náměstek ministra zahraničních věcí České republiky. Konference se zúčastnilo mnoho zahraničních odborníků například zástupce ředitele kanceláře Mezinárodního měnového fondu Rodolphe Blavy, či oxfordský profesor Mark Graham. Prostor také dostali členové tripartity.

Premiér Bohuslav Sobotka ve svém vystoupení zdůraznil, že hlavní prioritou v oblasti práce, je pro Českou republiku silná a stabilní Evropská unie, která by měla být „jak jistotou, tak pojištěním proti nejistotě“. Sobotka také neopomenul zmínit, že tématem politické dohody na evropské úrovni by mělo být téma konvergence. O čemž také ve svým příspěvcích hovořili předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a místopředseda Svazu průmyslu a dopravy ČRJan Rafaj.

Konference se za hojné účasti zástupců tripartity, zástupců domácích i zahraničních univerzit, ale i orgánů státní správy, věnovala tématům jako jsou aktuálně diskutovaný Sociální pilíř Evropské unie, odpovědnost bohatých a chudých států za podmínky na globálním Jihu, nebo otázkám digitalizace průmyslu a společnosti.

 

Právě přítomno: 229 hostů a žádný gestor