na začátku nového roku, roku 2019, si Vám dovoluji připomenout známý citát filosofa Hérakleita: „Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky.“ Tato věta skrývá velkou moudrost filosofa, který věří v sílu rozumu, jež dokáže řídit svět. V přeneseném kontextu lze říci, že každá situace je nová a neopakovatelná. Myslím si, že na tento známý citát je vhodné si vzpomenout při rozhodování, či změně životního postoje, ať již se jedná o osobní či pracovní záležitosti. Každá rozhodnutí nám přináší další a další výzvy. A ta by měla přinášet smysluplná rozhodnutí v roce 2019.
Nyní si dovolím vrátit se do loňského roku a zrekapitulovat částečně činnost Nedrážního republikového výboru OSŽ. Tento rok, rok 2018, byl pro nás a zaměstnance z odčleněných společností rokem, ve kterém se rozšířilo spektrum nedrážních společností pod Nedrážním republikovým výborem o oblast drážní problematiky.Dále je nutné upozornit, že pod nedrážní patří stále více firem se zahraniční účastí.
Rok 2018 dle analytiků byl také rokem s nízkou nezaměstnaností. Přeji nám všem, aby se toto číslo v roce 2019 ještě snižovalo, protože jen tímto způsobem lze ekonomiku ČR posunout správným směrem.
V roce 2019 dochází díky vládnímu rozhodnutí k enormnímu nárůstu minimální mzdy, což odbory samozřejmě vítají. Zároveň je však staví do pozice, která znamená kvalitnější zastupování zaměstnanců při kolektivním vyjednávání se zaměstnavateli. Dosažené výsledky vyjednávání jsou potom zárukou stoupajícího zájmu o činnost odborů a vstup do OSŽ. 
Na závěr mi dovolte popřát Vám v roce 2019 především hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů včetně správných rozhodnutí.
 
 
Bc. Renata Dousková
místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ
 
 

Pars nova a.s. je tradiční česká firma s významným postavením na domácím trhu v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel.

Od roku 2008 je Pars nova a.s. součástí skupiny Škoda Transportation, která má v oboru dopravního strojírenství silné postavení na domácím i světovém trhu. Po začlenění do skupiny byly realizovány rozsáhlé investice do rozvoje technologií a výrobního zázemí, což podpořilo celkovou stabilizaci společnosti a vedlo k jejímu růstu. Spojení zázemí silné skupiny a více než 60ti let zkušeností společnosti Pars nova a.s. vytváří důležitý předpoklad pro úspěšné působení na trhu a pro naplňování požadavků klientů.

Společnost nabízí svým klientům technicky a ekonomicky zajímavá řešení, která vedou ke zvyšování efektivity, bezpečnosti a komfortu cestování po železnici a městskou hromadnou dopravou.

 

Hlavní činnosti firmy:

modernizace, rekonstrukce, hlavní a periodické opravy, opravy násilných poškození, výroba kolejových vozidel, výroba konstrukčních celků, výroba náhradních dílů železničních kolejových vozidel a tramvají.

 

Modernizace:

motorových vozů a jednotek, elektrických jednotek, elektrických lokomotiv, osobních vozů, tramvají, agregátů.

Přestavby:

motorových vozů na řídicí vozy.

 

Opravy:

motorových vozů a jednotek, elektrických jednotek, elektrických lokomotiv, osobních vozů.

 

Výroba a montáž:

konstrukčních celků, tramvají.

 

Pars nova a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001 TÜV CERT a ČSN EN ISO 14001:2005.

 

Za dobu existence podniku prošlo výrobními halami Pars nova a.s. několik tisíc vozidel, které se zde dočkaly potřebných modernizací a oprav.

 

Společnost vytváří modernizacemi kolejových vozidel ekonomickou alternativu nákupu vozidel nových.

 

Své novinky firma Pars nova a.s. prezentuje každoročně i na významných veletrzích jak v ČR, tak i v zahraničí:

 

InnoTrans Berlín – mezinárodní veletrh kolejových vozidel,

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno – Transport a Logistika,

Czech Raildays Ostrava – mezinárodní veletrh kolejových vozidel.

Znalosti a vysoká kvalifikace zaměstnanců, reference a dlouholeté zkušenosti získané z řady modernizačních a opravárenských projektů byly a jsou hlavním základem pro zahájení dalších perspektivních projektů.

 

Pars nova a.s. má sídlo v malebném Šumperku (35 tis. obyvatel), v podhůří Jeseníků. Má cca 800 zaměstnanců a je jednou z největších firem v šumperském regionu.

 

Podle informací předsedy ZO OSŽ Pavla Horáka se už přes dva roky čítají mezi nezařazené a statut těchto organizací má řešit sjezd OSŽ.

RYKO a. s. je ryze českou akciovou společností a díky kontinuálnímu růstu je v současné době přední železniční opravnou v Evropě. RYKO spojuje prostřednictvím svých 245 zaměstnanců výhody rodinné firmy s principy fungování evropsky uznávané opravny. Díky řadě certifikací a oprávnění poskytuje RYKO komplexní službu zahraničním a českým zákazníkům – majitelům železničních nákladních vozů napříč celou kontinentální Evropou v té nejvyšší kvalitě.

RYKO a.s. se specializuje na celou plejádu služeb souvisejících s kontrolou, technickou prohlídkou, opravou, rekonstrukcí nebo čistěním železničních nákladních vozů všech řad a typů. K tomu jsme vybaveni vyspělou linkou na opravy dvojkolí či podvozků, stejně jako boxovými stáními pro tryskání, lakování, běžné či rozsáhlé opravy. Čištění cisternových vozů a provádění těsnostních i periodických zkoušek vozů přepravujících třídu nebezpečnosti 2, 3, 6, 8 a 9 dle RID jsou samozřejmým doplněním jejich služeb, stejně jako mobilní servis. Vysoká flexibilita, profesionalita a rozmanitost poskytovaných služeb jsou základními principy jejich partnerství se zákazníky. Znalost potřeb zákazníků, kvalitní tým odborníků, vyspělá technologie a firemní kultura je cesta, kterou se v opravárenství vydali do 21. století.

Firma má 246 zaměstnanců, včetně odloučených pracovišť v Kralupech nad Vltavou a ve Škodovce Mladé Boleslavi.

V současnosti má zdejší odborová organizace 39 členů.

Společnost LEGIOS byla založena v Lounech v roce 1873 jako opravna železničních kolejových vozidel. Postupně se rozvinula i výroba nových vagónů a s tím související výstavba výrobních hal na opravy, servis a modernizace všech kolejových vozů.

Dnes se LEGIOS řadí se svou 140letou tradicí, masivními investicemi do moderních technologií a vlastním vývojovým centrem k nejstarším a největším evropským výrobcům a opravnám kolejových vozidel.

Mezi klíčové aktivity společnosti LEGIOS patří:

 výroba a prodej nových železničních nákladních vagónů, lokomotiv a železničních komponentů

 servis, opravy, modernizace a remotorizace použitých železničních vozidel všech značek

 výzkum a vývoj, projektová a konstrukční činnost

Společnost se stále častěji stává vítězem tendrů a díky mezinárodnímu obchodnímu růstu se dnes z firmy stal významný evropský hráč v oboru železniční techniky.

Export LEGIOS má široký záběr, dodává nejenom do Evropy, ale i do bývalých zemí SNS.

Společnost zaměstnává přes 1 300 zaměstnanců.

Kvalitě životního prostředí a šetrnému přístupu ke všem výrobním a obchodním činnostem přikládá LEGIOS velký význam.

V oblasti společenské odpovědnosti patří k hlavním cílům firmy produktový vývoj, výroba a prodej s minimálními riziky nepříznivých dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Společnost zavedla systém řízení, jehož součástí jsou i procesy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, environmentální systém řízení ISO 14001:2005 a systém řízení jakosti ISO 9001:2000.

Výrobní závody LEGIOS pokračují v dosavadní spolupráci s obcemi a obecně prospěšnými společnostmi a v oblastech své působnosti uplatňují principy sociální odpovědnosti. LEGIOS podporuje smysluplné projekty, které, ať už na místní nebo regionální úrovni, garantují konkrétní přínos pro lidi žijící v obcích dotčených podnikatelskou činností firmy.

 

Firma LEGIOS vlastní například certifikáty:

 

 Uznání od Eisenbahn-Bundesamt Bonn EBA k provádění svářečských prací na nádržích cisternových vozů pro přepravu nebezpečného nákladu podle RID.

 Osvědčení vydané Drážním úřadem ČR o způsobilosti výrobce ke svařování cisteren železničních cisternových vozů určených pro přepravu nebezpečných látek podle předpisu RID.

 Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava D-8/2008 k nedestruktivnímu zkoušení drážních vozidel.

 Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava Zv-25/2011 k svařování drážních vozidel.

 Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava K-17/2008 k výrobě, montáži, opravám, rekonstrukcím a údržbě určených technických zařízení tlakových.

 Certifikát od výrobce brzdových zařízení DAKO-CZ Třemošnice k opravám brzdových přístrojů DAKO.

 Systém jakosti ISO 9001:2008

 Oprávnění k revizím vozů zařazených u ČD, Railion, ÖBB, ŽSR

 Environmentální systém řízení ČSN EN ISO 14001:2005

 LEGIOS – certifikovaným střediskem firmy Knorr-Bremse SfSF GmbH a DAKO-CZ v oblasti oprav brzdových zařízení

 Osvědčení udělené ČD opravňující k opravám mechanických dílů podvozků železničních kolejových vozidel dle platných TP

 Osvědčení udělené ČD opravňující k výrobě a opravám listových pružnic všech typů pro železniční kolejová vozidla dle platných TP

 Řada dalších vlastních oprávnění pro Českou republiku a zahraničí

Akciová společnost JLV, a.s. byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem podnikání je zajištění kompletního servisu v jídelních, lůžkových a lehátkových vozech pro železniční společnosti. Kromě cateringových služeb nabízí společnost výrobu balených baget a sendvičů značky Dundee, provoz hotelu Abito, koncept firemní samoobslužné restaurace Momento, provoz bageterie Pappata. Dále prostřednictvím dceřiné společnosti JPServis provozuje obchodní síť prodejen PONT a prostřednictvím dceřiné společnosti BK Team restaurace Burger King.

JLV je členem odborného sdružení IRCG
(International Rail Catering Group).

Dalšími aktivitami firmy jsou pronájmy nebytových prostor.

Rozvíjejícím se tržním segmentem je revitalizace železničních stanic, na které se JLV podílí prostřednictvím svých dceřiných společností.

Společnost FEREX-ŽSO spol. s r.o. působí především v oborech:

Slévárenství (sériová i kusová výroba odlitků ze šedé litiny)

Strojírenství (výroba svařenců, zdvihacích zařízení, technologických konstrukcí)

Slévárna šedé litiny

FEREX-ŽSO spol.s r.o. patří mezi nejmodernější v České republice. Hlavní část výroby je zaměřena na výrobu brzdových špalíků pro železniční vagóny a lokomotivy, brzdové bubny a závaží pro traktory. Vysoká kvalita odlitků je docilována výkonným tavícím agregátem GHW, udržovací pecí JUNKER a perfektním vybavením pískové a metalurgické laboratoře. Slévárna je vybavena také pracovištěm pro ruční formování odlitků, pro výrobní zkoušky náročných odlitků a individuální malosériové zakázky.

Tavenina pro ruční formování je připravována ve dvou indukčních středofrekvenčních tavících pecích.

Liberecká slévárna šedé litiny FEREX-ŽSO spol.s r.o. vyrábí:

brzdové špalíky pro opravy železničních vagónů a lokomotiv

brzdové bubny

závaží pro traktory

Odlitky jsou formovány do bentonitové směsi za použití automatické formovací linky BMD. Pro zajištění vysoké kvality formovací směsi jsou všechny suroviny dávkovány automatickým dávkovacím strojem kontrolovaným počítačem.

Kvalita odlitků, formovací směsi a složení tekutého kovu jsou průběžně kontrolovány moderně vybavenou laboratoří.

Typickým představitelem odlitků z šedé litiny jsou brzdové špalíky pro železniční vagóny a lokomotivy.

Brzdové špalky tvoří hlavní část výroby – okolo 85 %. Za rok vyrobí přibližně 1 600 000 ks brzdových špalíků zhruba ve 40 různých provedeních. Slévárna nabízí také možnost zakázkové výroby atypických brzdových špalíků pro historická kolejová vozidla.

Jsou vyráběny dle norem UIC, vlastní certifikaci ISO 9001:2009, dále pak certifikáty společnosti Deutsche Bahn AG, ČD a.s., SNCF, ZSSK CARGO, HŽ a další.

Brzdové špalky jsou dodávány do mnoha zemí Evropy – kromě České republiky do Německa, Francie, Velká Británie, Slovenska, Norska, Švédska, Finska, Španělska, Itálie, Dánska, Holandska atd. Vyznačují se vysokou kvalitou a dlouhodobou spolehlivostí.

Společnost FEREX-ŽSO v současné době dále zajišťuje výrobu traktorových závaží o hmotnosti zhruba 10 až 70 kg pro přední výrobce traktorů v Evropě.  Tato výroba tvoří přibližně 10 % celkové produkce. Ve výrobním programu má společnost přibližně 35 typů závaží. Na základě požadavků zákazníka jsou připraveni tento sortiment rozšířit o nové typy traktorových závaží.

Strojírna

FEREX-ŽSO spol.s r.o. patří mezi přední české výrobce servisních zvedáků. Hlavní výrobní činností strojírny je výroba zvedáků pro silniční a kolejová vozidla a speciálních svařenců pro automobilní nástavby. Díky technickým možnostem a odborným znalostem je schopna vyrobit i netypická strojní zařízení a konstrukce podle přání zákazníka, technologické linky pro slévárny, transportéry, jeřáby apod.   

Strojírna je kvalifikačně i technicky vybavena pro zakázkovou, kusovou i malosériovou výrobu.

V současné době má závod charakter zakázkové strojírenské výroby. Přibližně 85% produkce je exportováno zahraničním zákazníkům.

Hlavní výrobní činností strojírny je výroba zvedáků pro silniční a kolejová vozidla. Stovky spokojených zákazníků pracují se zvedáky v různých servisních centrech nejen v České republice,  ale i v zahraničí.

Díky technickým možnostem firmy a odborným znalostem jsou zde schopni vyrobit i netypická strojní zařízení a konstrukce podle přání zákazníka, jakož i technologické linky pro slévárny, transportéry, jeřáby, apod.

 

 

Ve FEREX ŽSO Liberec se snaží odbory upozorňovat na ztížené pracovní prostředí. O špatných pracovních podmínkách – prašnost – nyní s vedením firmy jednají především zástupci města, a to po iniciativě OSŽ, zastoupené místopředsedou Miroslavem Novotným a tajemnicí NeRV Bc. Renatou Douskovou. O výsledcích jednání nejsou však odbory informovány. Důležité je, že zastaralou technologii je třeba urychleně řešit, a to třeba i s pomocí čerpání dotací z prostředků Evropské unie. Magistrát města Liberce také přislíbil účinnou pomoc. Jedná se zhruba o 12 milionů korun.

Společnost Elektrizace železnic Praha a.s. se více než 55 let specializuje na vývoj, projektování, výrobu a montáž prvků drážního trakčního vedení pro železnici, tramvajovou a trolejbusovou dopravu. Dalším oborem činnosti jsou dodávky elektrotechnologických celků jako jsou trakční napájecí stanice, měnírny, trafostanice a rozvodny vč. dálkového ovládání.

Do profilových oborů společnosti patří i výroba a montáž ocelových konstrukcí, osvětlovacích stožárů a opracování kovů včetně povrchových úprav. V rámci inženýringu nabízíme odborné konzultace, poradenství, zpracování studií a projektové dokumentace. Společnost prochází soustavnou a komplexní modernizací, důraz je kladen na flexibilní přístup k požadavkům zákazníka a zejména na kvalitu prací i materiálů, což z nás činí jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů v rámci železniční infrastruktury v České republice.

Prostřednictvím dceřiných společností na Slovensku a v Maďarsku zaujímáme přední pozici na tamních trzích a díky exportní politice expandujeme i do oblasti jihovýchodní Evropy. Dodávky prvků trakčního vedení směřují i do zámoří.

 

Profilové obory činnosti společnosti EŽ Praha a.s.:

– vývoj, výroba, montáž a údržba trakčního vedení 25 kV, 15 kV AC, 3 kV DC a 1,5 kV pro železnice a 600 a 750 V DC pro městskou hromadnou dopravu

– dodávky silnoproudých elektrotechnologických zařízení - napájecích stanic, měníren, rozvoden a trafostanic a dálkového ovládání, včetně servisu a zajištění provozu

– montáž silnoproudých rozvodů a osvětlení

– výroba ocelových konstrukcí, součástí trakčního vedení a zámečnická výroba včetně povrchových úprav

– montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

– projektování elektrických zařízení a projektová činnost ve výstavbě

– inženýring, konzultace, odborné poradenství, zpracování odborných studií

– výroba speciálních drážních vozidel a mechanizmů pro výstavbu a udržování trakčních vedení

– silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní i mezinárodní nad 3,5 tuny

– skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Společnost Dopravní zdravotnictví, a. s. na základě smlouvy s ČD o dlouhodobém pronájmu provozuje zdravotnická zařízení v Praze, Plzni, Nymburce, České Třebové, Ostravě, Olomouci a Přerově.

Jednotlivé polikliniky navazují na tradici železničních poliklinik, ze kterých vychází jejich zkušenosti. Svým klientům nabízí komplexní služby na špičkové úrovni s využitím moderní zdravotní techniky. Naší hlavní silnou stránkou je koncentrace zdravotní péče z řady oborů „pod jednou střechou“.

Významnou specializací zdravotnických zařízení Dopravního zdravotnictví je poskytování komplexních služeb v závodní preventivní péči (pracovně lékařské péči) pro široký okruh smluvních klientů z oblasti dopravy, průmyslu, obchodu, stavebnictví, školství, státní správy a samosprávy, kde má OSŽ svoji členskou základnu.

Své zkušenosti s prevencí DZ využívá také při poskytování preventivních prohlídek v rámci nadstandardní péče.

Zdravotnická zařízení Dopravního zdravotnictví každý rok navštíví stovky tisíc lidí a lékaři DZ provedou více než milion ošetření.

DZ patří do skupiny AGEL, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě.

 

Nemocnice s poliklinikou Praha Italská

Mezi nejvýznamnější klienty v rámci pracovně lékařské služby patří např.:

České dráhy a.s.

SŽDC s.o.

ČD Cargo a.s.

Česká pošta s.p.

Allianz pojišťovna

Skanska

Dopravní vzdělávací institut

OHL ŽS, a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

AXA Životní pojišťovna

Český telekomunikační úřad

Výzkumný ústav železniční a.s.

a mnoho dalších

 

Poliklinika Plzeň

S příchodem nového roku přichází i nová předsevzetí. Mezi ty nejčastější patří přestat kouřit. Lidem, kteří se jednou provždy chtějí zbavit závislosti na tabáku, pomohou v Poliklinice Plzeň (u vlakového nádraží). Poliklinika ve své lékárně otevřela Centrum pro odvykání kouření. Její odborníci zdarma pomohou každému, kdo se bude chtít své závislosti na cigaretách zbavit.

 

Poliklinika Česká Třebová

Poliklinika Česká Třebová, se rozhodla upozornit širokou veřejnost na důležitost prevence a pořádá akce pod názvem Den prevence. Přímo na poliklinice se mohou lidé ve vyhlášené dny nechat bezplatně vyšetřit na nejrůznější onemocnění. Lidé tak budou mít jedinečnou možnost nechat si například zkontrolovat nitrooční tlak, pigmentová znaménka, nechat si změřit cholesterol, hladinu cukru v krvi či podstoupit preventivní vyšetření krku u kuřáků. Poliklinika nabízí rovněž přístrojové vyšetření sluchu, ultrazvukové vyšetření prostaty, vyšetření průchodnosti cév dolních končetin či změření krevního tlaku a vyšetření EKG.

 

Členka NeRV za ZO OSŽ DZ poliklinika Česká Třebová je Jaroslava Myšková

(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Poliklinika Olomouc

Cílem Dne prevence v Poliklinice Olomouc je přispět k včasnému záchytu závažných onemocnění. Lidé bohužel stále řadu příznaků závažných onemocnění ignorují. Při klinických projevech nemoci už může být pozdě, pouze včasná diagnostika a léčba může výrazně přispět k vyléčení řady chorob.

Nejoblíbenější vyšetření bývá pravidelně vyšetření pigmentových znamének, které na  Dni prevence nikdy nechybí. Melanom je velmi nebezpečný nádor, na první pohled vypadá jako běžné znaménko, ale je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Má vysokou schopnost metastazovat mízní i krevní cestou. Dochází tak k jeho rychlému šíření do mnoha vnitřních orgánů najednou. Mezi další vyšetření, které poliklinika veřejnosti nabízí, je například měření nitroočního tlaku na bezkontaktním tonometru, které může odhalit zelený zákal (glaukom). Vyšetření je rychlé a bezbolestné. Výsledek měření mají lékaři k dispozici ihned. Degenerativní změny na očním nervu jsou totiž nevratné.

Pomocí speciálního vyšetření – denzitometrie – lidé zjistí, zda nejsou ohroženi řídnutím kostí (prevence osteoporózy).

Poliklinika Olomouc, jako jedno z mála zdravotnických zařízení ambulantního typu je akreditovaná Spojenou akreditační komisí České republiky, čímž potvrdila, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. Nachází se v dobře dostupné lokalitě u olomouckého hlavního vlakového nádraží.

Svým klientům nabízí zdravotní péči počínaje praktickými lékaři přes ambulantní specialisty mnoha oborů. Pacienti tak nemusí při svých zdravotních problémech absolvovat vyšetření a léčení na několika různých místech. Další specifikou polikliniky je dlouholeté poskytování pracovně lékařské péče.

 

Poliklinika Přerov

Kromě měření hladiny cukru v krvi, krevního tlaku a EKG, které dokáží odhalit riziko onemocnění srdce, nabízí poliklinika celou řadu dalších vyšetření.

Například bolestem zad lze předcházet. Většina bolestí zad je způsobena jednostrannou prací v nevhodné poloze, špatným způsobem zvedání břemen, nevhodným sezením, nedostatkem pohybu, ochablostí zádového i břišního svalstva a samozřejmě vadným držením těla. Příchozím tu ochotně vysvětlí, jak těmto potížím předcházet i jak je řešit,.

Cílem preventivních vyšetření je přispět k včasnému záchytu závažných onemocnění. Lidé bohužel stále řadu příznaků závažných onemocnění ignorují. Při klinických projevech nemoci už může být pozdě, pouze včasná diagnostika a léčba může výrazně přispět k vyléčení řady chorob.

Poliklinika Ostrava

Odborníci v ortopedické ambulanci Polikliniky Ostrava provádějí revoluční léčbu kloubů pomocí obohacené krevní plazmy.

Plazma obohacená o krevní destičky (PRP) slibuje nový přístup v regeneraci tkání. PRP je pak extrahována a může být injekčně aplikována zpět na postižené místo pro urychlení léčby pacienta.

Léčba je vhodná zejména pro:

– poruchy kloubní chrupavky I. až III. stupně

– čerstvá poškození menisků a vazů kolenního kloubu, ramenního kloubu

– bolesti Achillovy šlachy

– podpora hojení vazů, šlach a kostí po úrazech, operacích a plastikách

– natažení a částečné přetržení svalů

 

Poliklinika Nymburk

Členové ZO OSŽ přešli pod odborový svaz OSZPZ

Společnost CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství.

Výrobě a opravám kolejovým vozidel se věnuje více než 160 let.

S využitím po generace předávaných zkušeností a znalostí vyvíjí a vyrábí nové lokomotivy, modernizuje kolejová vozidla, opravuje a rekonstruuje vozidla hnací i speciální. Nedílnou součástí spolupráce jsou prezentační jízdy, pronájem vozidel a zaškolení obsluhy a údržby.

 

„Rostoucí prestiž značky CZ LOKO mě na jedné straně naplňuje jistým uspokojením, na straně druhé cítím velký závazek vůči našim zákazníkům,“ říká Ing. Josef Bárta, předseda představenstva a generální ředitel CZ LOKO, a.s.

 

Na základě po generace předávaných zkušeností a znalostí kolejových vozidel realizuje CZ LOKO pro zákazníky projekty v těchto oborech:

 

 výroba nových kolejových vozidel

 modernizace kolejových vozidel

 opravy kolejových vozidel

 záruční a pozáruční servis kolejových vozidel

 oprava, výroba a prodej výměnných celků hnacích kolejových vozidel

 projekce, výpočty, simulace, zkoušení

 schvalování kolejových vozidel v ČR, státech EU i mimo EU

 pronájem kolejových vozidel

 související kontrolní, procesní, vzdělávací a revizní činnosti

V úvodu článku je napsáno, že společnost CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství.

 

Co je k tomuto tvrzení opravňuje?

 Mají vlastní know-how v oblasti výroby, modernizací a oprav hnacích a speciálních drážních vozidel vycházející z tradičně vysoké úrovně českého železničního průmyslu

 do každého projektu je zapojeno celé spektrum vysoce kvalifikovaných profesionálů, pro které je železnice „srdeční záležitost“

 disponují komplexním technickým zázemím a výrobní kapacitou firmy

 teritoriálně pokrývají oblasti působení svých zákazníků

 využívají efektivní metody řízení přinášející v každém stádiu vývoje projektu jasný obraz aktuálního stavu

 uplatňují flexibilní přístup a tvoří projekty přesně na míru potřebám a požadavkům zákazníka

 velkou pozornost věnují trvalé péči o vozidla z vlastní produkce včetně sběru a vyhodnocování dat z jejich provozu

 optimalizovali organizační strukturu firmy dle jednotlivých oborů činnosti

 směle se mohou pochlubit referencemi prestižní klientely.

 

Předsedkyně ZV OSŽ akciové společnosti CZ LOKO je Magdalena Stránská. Informace o odborové činnosti ve společnosti CZ LOKO vám podá na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

AŽD Praha s.r.o. je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků v těchto hlavních oblastech:

OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice.

V uvedených termínech se koná Nedrážní republikový výbor (NeRV) – nejvyšší orgán nedrážní sekce za účasti předsedů všech ZO OSŽ (podle statutu NeRV)
Školení pořádaná kanceláří předsedy OSŽ budou vypsána na 1. a 2. pololetí v novém roce v měsíci lednu 2016. Zasedání NeRV v červnu a září jsou plánovaná jako výjezdní. Témata a lektoři budou konkretizováni podle požadavků ZO OSŽ a reakci na změnu zákonů v ČR. Témata a lektoři budou konkretizováni podle požadavků ZO OSŽ a reakce na změnu zákonů v ČR.
 
 
16. února
 
Březen – školení
 
19. dubna
 
14. června
 
13. září
 
Říjen – školení
 
15. listopadu

Podkategorie

Právě přítomno: 250 hostů a žádný gestor