Společnost FEREX-ŽSO spol. s r.o. působí především v oborech:

Slévárenství (sériová i kusová výroba odlitků ze šedé litiny)

Strojírenství (výroba svařenců, zdvihacích zařízení, technologických konstrukcí)

Slévárna šedé litiny

FEREX-ŽSO spol.s r.o. patří mezi nejmodernější v České republice. Hlavní část výroby je zaměřena na výrobu brzdových špalíků pro železniční vagóny a lokomotivy, brzdové bubny a závaží pro traktory. Vysoká kvalita odlitků je docilována výkonným tavícím agregátem GHW, udržovací pecí JUNKER a perfektním vybavením pískové a metalurgické laboratoře. Slévárna je vybavena také pracovištěm pro ruční formování odlitků, pro výrobní zkoušky náročných odlitků a individuální malosériové zakázky.

Tavenina pro ruční formování je připravována ve dvou indukčních středofrekvenčních tavících pecích.

Liberecká slévárna šedé litiny FEREX-ŽSO spol.s r.o. vyrábí:

brzdové špalíky pro opravy železničních vagónů a lokomotiv

brzdové bubny

závaží pro traktory

Odlitky jsou formovány do bentonitové směsi za použití automatické formovací linky BMD. Pro zajištění vysoké kvality formovací směsi jsou všechny suroviny dávkovány automatickým dávkovacím strojem kontrolovaným počítačem.

Kvalita odlitků, formovací směsi a složení tekutého kovu jsou průběžně kontrolovány moderně vybavenou laboratoří.

Typickým představitelem odlitků z šedé litiny jsou brzdové špalíky pro železniční vagóny a lokomotivy.

Brzdové špalky tvoří hlavní část výroby – okolo 85 %. Za rok vyrobí přibližně 1 600 000 ks brzdových špalíků zhruba ve 40 různých provedeních. Slévárna nabízí také možnost zakázkové výroby atypických brzdových špalíků pro historická kolejová vozidla.

Jsou vyráběny dle norem UIC, vlastní certifikaci ISO 9001:2009, dále pak certifikáty společnosti Deutsche Bahn AG, ČD a.s., SNCF, ZSSK CARGO, HŽ a další.

Brzdové špalky jsou dodávány do mnoha zemí Evropy – kromě České republiky do Německa, Francie, Velká Británie, Slovenska, Norska, Švédska, Finska, Španělska, Itálie, Dánska, Holandska atd. Vyznačují se vysokou kvalitou a dlouhodobou spolehlivostí.

Společnost FEREX-ŽSO v současné době dále zajišťuje výrobu traktorových závaží o hmotnosti zhruba 10 až 70 kg pro přední výrobce traktorů v Evropě.  Tato výroba tvoří přibližně 10 % celkové produkce. Ve výrobním programu má společnost přibližně 35 typů závaží. Na základě požadavků zákazníka jsou připraveni tento sortiment rozšířit o nové typy traktorových závaží.

Strojírna

FEREX-ŽSO spol.s r.o. patří mezi přední české výrobce servisních zvedáků. Hlavní výrobní činností strojírny je výroba zvedáků pro silniční a kolejová vozidla a speciálních svařenců pro automobilní nástavby. Díky technickým možnostem a odborným znalostem je schopna vyrobit i netypická strojní zařízení a konstrukce podle přání zákazníka, technologické linky pro slévárny, transportéry, jeřáby apod.   

Strojírna je kvalifikačně i technicky vybavena pro zakázkovou, kusovou i malosériovou výrobu.

V současné době má závod charakter zakázkové strojírenské výroby. Přibližně 85% produkce je exportováno zahraničním zákazníkům.

Hlavní výrobní činností strojírny je výroba zvedáků pro silniční a kolejová vozidla. Stovky spokojených zákazníků pracují se zvedáky v různých servisních centrech nejen v České republice,  ale i v zahraničí.

Díky technickým možnostem firmy a odborným znalostem jsou zde schopni vyrobit i netypická strojní zařízení a konstrukce podle přání zákazníka, jakož i technologické linky pro slévárny, transportéry, jeřáby, apod.

 

 

Ve FEREX ŽSO Liberec se snaží odbory upozorňovat na ztížené pracovní prostředí. O špatných pracovních podmínkách – prašnost – nyní s vedením firmy jednají především zástupci města, a to po iniciativě OSŽ, zastoupené místopředsedou Miroslavem Novotným a tajemnicí NeRV Bc. Renatou Douskovou. O výsledcích jednání nejsou však odbory informovány. Důležité je, že zastaralou technologii je třeba urychleně řešit, a to třeba i s pomocí čerpání dotací z prostředků Evropské unie. Magistrát města Liberce také přislíbil účinnou pomoc. Jedná se zhruba o 12 milionů korun.

Právě přítomno: 174 hostů a žádný gestor