Společnost LEGIOS byla založena v Lounech v roce 1873 jako opravna železničních kolejových vozidel. Postupně se rozvinula i výroba nových vagónů a s tím související výstavba výrobních hal na opravy, servis a modernizace všech kolejových vozů.

Dnes se LEGIOS řadí se svou 140letou tradicí, masivními investicemi do moderních technologií a vlastním vývojovým centrem k nejstarším a největším evropským výrobcům a opravnám kolejových vozidel.

Mezi klíčové aktivity společnosti LEGIOS patří:

 výroba a prodej nových železničních nákladních vagónů, lokomotiv a železničních komponentů

 servis, opravy, modernizace a remotorizace použitých železničních vozidel všech značek

 výzkum a vývoj, projektová a konstrukční činnost

Společnost se stále častěji stává vítězem tendrů a díky mezinárodnímu obchodnímu růstu se dnes z firmy stal významný evropský hráč v oboru železniční techniky.

Export LEGIOS má široký záběr, dodává nejenom do Evropy, ale i do bývalých zemí SNS.

Společnost zaměstnává přes 1 300 zaměstnanců.

Kvalitě životního prostředí a šetrnému přístupu ke všem výrobním a obchodním činnostem přikládá LEGIOS velký význam.

V oblasti společenské odpovědnosti patří k hlavním cílům firmy produktový vývoj, výroba a prodej s minimálními riziky nepříznivých dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Společnost zavedla systém řízení, jehož součástí jsou i procesy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, environmentální systém řízení ISO 14001:2005 a systém řízení jakosti ISO 9001:2000.

Výrobní závody LEGIOS pokračují v dosavadní spolupráci s obcemi a obecně prospěšnými společnostmi a v oblastech své působnosti uplatňují principy sociální odpovědnosti. LEGIOS podporuje smysluplné projekty, které, ať už na místní nebo regionální úrovni, garantují konkrétní přínos pro lidi žijící v obcích dotčených podnikatelskou činností firmy.

 

Firma LEGIOS vlastní například certifikáty:

 

 Uznání od Eisenbahn-Bundesamt Bonn EBA k provádění svářečských prací na nádržích cisternových vozů pro přepravu nebezpečného nákladu podle RID.

 Osvědčení vydané Drážním úřadem ČR o způsobilosti výrobce ke svařování cisteren železničních cisternových vozů určených pro přepravu nebezpečných látek podle předpisu RID.

 Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava D-8/2008 k nedestruktivnímu zkoušení drážních vozidel.

 Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava Zv-25/2011 k svařování drážních vozidel.

 Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava K-17/2008 k výrobě, montáži, opravám, rekonstrukcím a údržbě určených technických zařízení tlakových.

 Certifikát od výrobce brzdových zařízení DAKO-CZ Třemošnice k opravám brzdových přístrojů DAKO.

 Systém jakosti ISO 9001:2008

 Oprávnění k revizím vozů zařazených u ČD, Railion, ÖBB, ŽSR

 Environmentální systém řízení ČSN EN ISO 14001:2005

 LEGIOS – certifikovaným střediskem firmy Knorr-Bremse SfSF GmbH a DAKO-CZ v oblasti oprav brzdových zařízení

 Osvědčení udělené ČD opravňující k opravám mechanických dílů podvozků železničních kolejových vozidel dle platných TP

 Osvědčení udělené ČD opravňující k výrobě a opravám listových pružnic všech typů pro železniční kolejová vozidla dle platných TP

 Řada dalších vlastních oprávnění pro Českou republiku a zahraničí

Právě přítomno: 192 hostů a žádný gestor