Usnesení 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s. konané dne 17.května 2017 v Praze

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. ve formě tabulky:

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Obdrželi jsme od zaměstnavatele k připomínkování návrh 3.změny PERs-44-B-2014 Katalog zaměstnání.

Ke zpracování připomínek k tomuto dokumentu se Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo sejde 23.9. Návrh zaměstnavatele reflektuje na posílení profesí, které jsou dlouhodobě na pracovním trhu nedostatkové a jejich nábor je velice problematický.

V pondělí 9.9 proběhlo jednání zástupců OSŽ a FSČR spolu se zástupci ČD Cargo, a.s., AŽD a dalšími zainteresovanými firmami k umístění zobrazovací jednotky Pixy (systém ETCS) na stanovištích hnacích vozidel.

Bohužel na tomto jednání nebylo nalezeno společné a všem vyhovující řešení. Celá záležitost se bude dále projednávat. 

Na konci měsíce srpna došlo k zastavení přijímání objednávek rekreací z ČD travel s příspěvkem z C-SF, a to z důvodu vyčerpání stanoveného finančního limitu pro rekreace na rok 2019.

Podkategorie

Právě přítomno: 191 hostů a žádný gestor