Vážené kolegyně, kolegové,

Včera v dopoledních hodinách proběhlo jednání Předsedy podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo a Předsedy představenstva ČD Cargo, a to za účelem nepodepsání PKS ČD Cargo na rok 2017.

Na tomto jednání byla řešena problematika minimální mzdy u nejnižších tarifních stupňů a případné dopočty k této sazbě.

Dále zaměstnavatel přehodnotil vyplacení koncové odměny za překročení hospodářského výsledku roku 2016, a to z navrhovaných 2000,-Kč (odsouhlasených všemi odborovými centrálami mimo OSŽ), na 3500,-Kč. Za těchto okolností OSŽ připojilo svůj podpis k návrhu PKS ČD Cargo 2017.

Pro zaměstnance to v příštím roce znamená:

-       Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům, na které se nevztahují jízdní výhody obdobný benefit (IN+)

-       Minimální délka směnu 6hod

-       Náborový příspěvek

-       Odměna za flexibilitu

-       Navýšení příplatku na noční směnu

-       Navýšení příplatku za nepravidelný nástup

-       Odstranění podmínky vícesměnnosti v nárokovosti na KOP

-       Navýšení odměny pro zaměstnance letmo

-       Navýšení odměny za řízení služebního motorového vozidla

-       Navýšení odměn za více činností v rámci pracovní smlouvy (tabulka D – osobní ohodnocení), plus doplnění nové činnosti za vykládku a čištění vozů.

Navýšení tarifních mezd: 2,9% a 3,4%

 

Věříme, že připojením podpisu a dokončením kolektivního vyjednávání všem zaměstnancům přinese v příštím roce klid, stabilní podmínky a jistotu.

Právě přítomno: 182 hostů a žádný gestor