Ve dnech 30.10 - 2.11 2017 v hotelu EA Kraskov proběhlo internátní kolektivní vyjednávání, a to za účasti zástupců zaměstnavatele (Předseda představenstva Ivan Bednárik, člen představenstva Ing. Zdeněk Škvařil, finanční ředitel Ing. Martin Šimek, ředitel odboru 01 Ing. Tomáš Tóth, ředitel O10 Ing. Mojmír Bakalář a vedoucí oddělení sociální a mzdové Mgr. Pavla Kreischová) a zástupců jednotlivých odborových centrál.

V rámci tohoto čtyřdenního jednání byly vysvětleny všechny návrhy a názory jednotlivých delegací a došlo ke shodě nad některými články v PKS ČD Cargo 2018 (Osobní ohodnocení, Komplexní ozdravné pobyty - které budou od příští roku v samostatné interní normě a některé mzdové příplatky).

Část odborových organizací (na návrh OSŽ) předložilo v letošním roce zcela nový systém navýšení tarifních stupňů. Ovšem samotný nárůst mezd se zatím nepodařil uzavřít.

Dále jen pro připomenutí, ve společnosti ČD Cargo jsou Zásady hospodaření se Sociálním fondem uzavřeny na dobu neurčitou, a tudíž jsou v platnosti stávající. Samotný rozpočet je vždy uzavírán na začátku nového roku.

16.11 2017 bude pokračovat kolektivní vyjednávání spolu se zaměstnavatelem.