Dne 26. 9. 2018 byl mimořádně svolán Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., z důvodu náhlého rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČD Cargo, a. s., o změně stanov, a to 27 dní před plánovanými volbami do Dozorčí rady ČD Cargo, a. s. Tímto usnesení valná hromada snížila počet zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě ze tří na dva.Podotýkám, že totožná valná hromada před čtyřmi měsíci rozhodla o navýšení počtu zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě ze dvou na tři, bez ohledu na finanční náklady, které nyní uvádějí jako důvod změny. S touto informací jsme byli seznámeni dne 24. 9. 2018 vedením společnosti ČD Cargo, a. s., v úvodu jednání odborových centrál, a to že k této změně dochází bez jakéhokoliv racionálního důvodu. Bezprostředně po této informaci jsem požádal ministra dopravy pana Ťoka o urychlenou schůzku k této situaci. Schůzka se uskutečnila druhý den (25. 9.) ráno s vysvětlením našich obav o uskutečnění vyhlášených voleb do Dozorčí rady ČD Cargo v termínu, který by neohrozil celý chod společnosti, a dále o postupu a přístupu Představenstva ČD, a. s., k rozhodování o dění v ČD Cargo, a. s. Ministr dopravy přislíbil, že celou záležitost projedná s předsedou představenstva ČD, a. s. a ČD Cargo, a. s. V odpoledních hodinách mě informoval, že oba dva předsedové představenstva udělají vše proto, aby se moje obavy nenaplnily a volby do dozorčí rady proběhly dle schváleného harmonogramu. Taková rozhodnutí představenstva ČD, a. s., považuji za ohrožující a pro mne nepřijatelná z důvodu rozkolísávání společnosti ČD Cargo, a. s. 

      Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., si na rozdíl od valné hromady uvědomuje časovou tíseň, a proto svým rozhodnutím umožní ve zkrácené lhůtě projednat všechny potřebné dokumenty týkající se připravovaných voleb, a tím zajistí, aby ve dnech 22. - 25. 10. 2018 mohly být volby uskutečněny. 

      Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., nově hlasoval a rozhodl o nominaci dvou kandidátů OSŽ na členy Dozorčí rady ČD Cargo, a. s.: Radka Nekoly a Bc. Marty Urbancové. 

     Chci touto cestou poděkovat Petrovi Skrečkovi, který byl kandidátem OSŽ, za jeho aktivní účast a osobní přístup. Byl bych moc rád a doufám, že se zaměstnanci nenechají otrávit přístupem představenstva ČD, a. s., a volby v naší společnosti ČD Cargo, a. s., proběhnou za vysoké účasti. 

 

Radek Nekola, předseda PV OSŽ ČD Cargo, a. s.

Právě přítomno: 225 hostů a žádný gestor