Dne 7. 12. pokračovalo po krátké přestávce kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČD, a.s. na rok 2018.

Jak jsme již informovali, přerušení bylo způsobeno zaměstnavatelem, jako reakce na hanlivé články ze strany některých členů FS ČR. Po vysvětlení vedení FS a po konzultaci pana generálního ředitele s vedením PV OSŽ při ČD, a.s. došlo ke shodě nad nutností pokračovat v sociálním dialogu. Jednání začalo v deset hodin ráno diskuzí nad dosud neuzavřenými, nebo rozpornými body. Po poměrně rozsáhlé debatě je výsledkem jednání níže uvedený stav. Další jednání bude dne 11. 12. v odpoledních hodinách.

SHODA:

Základní text PKS

1. Spolupráce s odborovými organizacemi BOZP, sociální oblast, zaměstnanecké výhody
   (došlo ke zvýšení částky na zlepšení pracovních a sociálních podmínek)

2. Zaměstnanost a mzdová politika
   (došlo ke zvýšení započitatelné částky na odstupné)

3. Pracovní doba (překážky v práci)

4. Všeobecná ustanovení

5. Platnost PKS

Příloha č. 1 PKS  -  Pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená

Článek 1 - Vymezení pojmů

Článek 2 - Stanovená týdenní pracovní doba
        (v bodě 1b) došlo k rozšíření o funkci komandující – v nepřetržitém provozu)

Článek 3 - Rozvržení pracovní doby
        (vyjma bodu 3 a 4 je shoda)

Článek 4 - Přestávky na jídlo a oddech, přiměřené doby na oddech a jídlo

Článek 5 - Práce přesčas

Článek 6 - Dělená směna
        (vyjma nových bodů 5 a 6 je shoda – ve čtvrtém bodu došlo k zpřísnění vymezení pojmů) Článek 7 - Noční práce 

Článek 8 - Pracovní doba v zúčtovacím období 

Článek 9 - Směna                                         

Článek 10 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami                                         

Článek 11 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu
        (došlo ke zlepšení podmínek pro zaměstnance „letmo“)                                        

Článek 12 - Režijní jízda

Článek 13 - Přípravné práce, přípravné a odstavné doby

Článek 14 - Střežení pracoviště (zrušen- vyjma vozmistrů se nepoužíval)

Článek 15 - Pracovní pohotovost

Článek 16 - Dovolená

                                         

Příloha č. 2 PKS  -  Řád pro odměňování zaměstnanců ČD

Článek 1 - 10

Článek 11 - Příplatek za zaškolování (navýšení v bodě 2 na 10 -15%)

Článek 12 - mzda za práci přesčas (zvýšení u třetího odseku na 35%)

Článek 13- 16

Článek 17 - Příplatek za režim práce (do bodu 1 doplněny profese vedoucí posunu, posunovač)

Článek 22 – 36

 

Příloha 2.1

- B. Měsíční a hodinové sazby příplatku za praxi
         (přidáno další pásmo 35+, kdy je od 5 TS – 16 TS přidáno 100Kč na původní pásmo nad 30 let)   

- F. Příplatek za dělenou směnu
        (došlo ke sjednocení sazby při dělené směně na území ČR na 50% - dnes 50/35%)

- G. Příplatek za režim práce

- I. Odměna za pracovní pohotovost

 

Příloha č. 3 PKS  -  Stravování a náhrady výdajů

Stravování

Článek 1 - Vymezení pojmů
        (zrušena možnost podávání hluboce mražené stravy a cena stravenky se zvedá na 100 Kč)

Článek 2 – Ceny jídel

Náhrady výdajů 

(dojde k úpravě sazeb dle platné vyhlášky MPSV ČR pro rok 2018)

 

Příloha č. 4 PKS  -  Poskytování kondičních pobytů zaměstnancům ČD

Příloha č. 5 PKS  -  Vybraná zam. pro poskytnutí odstupného dle odst. 5 bodu 3.2.3 PKS

Příloha č. 6 - Odměny za zabránění úniku tržeb
        (pouze technické úpravy)

Příloha č. 7 -  Stanovení délky doby započitatelné praxe
        (vrácena možnost zápočtu praxe u jiných společností – nedostatek zaměstnanců)

Příloha č. 8 – Zaměstnání, které mají stanovenou týdenní prac. dobu dle př. 1, čl. 2, bodu 3

 

ROZPORY:

 • minimální délka noční směny
  (zaměstnavatel nesouhlasí s prodloužením minimální délky noční směny na 10hodin a 17 minut – navrhuje 9 hodin)
 • Maximální počet hodin dělených směn u zaměstnanců letmo
  (zaměstnavatel nesouhlasí se zásadním krácením počtu hodin – zaměstnavatel deklaruje nemožnost plnění))
 • sazby mzdových tarifů
  (zaměstnavatel navrhuje zvýšení o 1% -- OC o 12%)
 • osobní ohodnocení, příspěvek za udržení kvalifikace, výkonová odměna
  (zaměstnavatel navrhuje tyto příplatky sloučit- OC zásadně nesouhlasí)
 • odměna za odpočinek na nocležně mezi dvěma směnami
  (zaměstnavatel zásadně nesouhlasí s navrženým způsobem řešení ze strany některých OC – hledá se kompromis)

 

Vladislav Vokoun
Předseda PV OSŽ při ČD, a. s.

Právě přítomno: 220 hostů a žádný gestor