Dne 20. 11. 2018 se za účasti všech zúčastněných stran uskutečnilo první jednání o podobě kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2019. Po úvodních procedurálních otázkách byl projednán základní text kolektivní smlouvy a část přílohy 1 PKS (pracovní doba).

Jednání, které trvalo přes tři hodiny, se ze strany některých zástupců odborových centrál velmi často neslo ve velmi emotivním duchu. Hlavní příčinou byly mnohdy značné rozdíly v názoru na podobě některých ustanovení kolektivní smlouvy a na potřebu změn. Zaměstnavatel několikrát upozornil přítomné na skutečnost potřeby jednotného návrhu ze strany sociálních partnerů, protože v opačném případě nemůže o protinávrzích relevantně jednat. Za kolektivní vyjednavače OSŽ jsem své kolegy z ostatních odborových organizací již dříve požádal o stanovení zásadních priorit pro kolektivní vyjednávání.  Za OSŽ jsou absolutními prioritami nárůst tarifních mezd, příplatek za délku praxe a osobní ohodnocení. V žádném případě to neznamená, že nebudeme jednat o dalších změnách ve prospěch zaměstnanců (např. dělené směny, apod.), nicméně jsme v rámci dosažení všeobecného konsensu připraveni jednat v těchto dalších oblastech o rozumných kompromisních variantách.  V žádném případě však nebudeme jednat o kompromisech typu „ my vám dáme skleněnou kuličku a vy nám hliněnou“. Za OSŽ musím konstatovat, že pro nás není přípustný takový kompromis, že někdo bude něco navrhovat jen proto, aby se zviditelnil.

Stav projednaných kapitol

Kapitola 1. – Spolupráce s odborovými organizacemi  -  SHODA

Kapitola 2. – BOZP, Sociální oblast, zaměstnanecké výhody - SHODA (  text- nikoliv částky, ohledně příspěvku na penzijní připojištění si FS, CS a SOSAD ještě prodiskutují ve svých orgánech)

V této kapitole je shoda např. u částky na zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců (40 mil. Kč) a dále na zvýšení příspěvku na čištění OOPP o 10%.

Kapitola 3. - Zaměstnanost a mzdová politika - SHODA

Kapitola 4. -  Pracovní doba (překážky v práci) -  ROZPOR  je u bodů 4.2, 4.2.2 a 4.2.3

Kapitola 5. - Všeobecná ustanovení-  SHODA

Kapitola 6. - Platnost PKS –SHODA

Příloha 1 PKS - Pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená

Z časových důvodů (rozsáhlá debata a značně rozdílné názory) byly na dnešním jednání projednány pouze první tři články.

Přílohy 2 až 8 PKS - prozatím neprojednány

 Další kolo kolektivního vyjednávání se uskuteční dne 27. 11. 2018. Do této doby mají všichni zúčastnění prostor na sbližování stanovisek.

                                                                                                                          Vladislav Vokoun

                                                                                                                     Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.