Dne 12. prosince se v prostorách GŘ ČD, a. s., konalo další jednání o podobě PKS ČD, a. s., na rok 2019. Ještě před touto akcí se uskutečnila dne 6. 12. schůzka odborových centrál, která si kladla za cíl nalezení společného postupu pro závěrečnou fázi kolektivního vyjednávání. Přes počáteční poměrně bouřlivou atmosféru se nakonec podařilo nalézt téměř 100% shodu pro další postup. U třech rozporných bodů, které měly význam vždy pouze pro některou odborovou centrálu, bylo dohodnuto, že si tento rozpor obhájí před zaměstnavatelem, nebo přistoupí na kompromis. Pozitivní výsledky této schůzky se následně zásadně promítly do průběhu včerejšího jednání.

Stav kolektivního vyjednávání po jednání dne 12. 12. 2018:

Kapitola 1. Spolupráce s odborovými organizacemi - SHODA
Kapitola 2. BOZP, sociální oblast, zaměstnanecké benefity - SHODA
Kapitola 3. Zaměstnanost a mzdová politika - SHODA
Kapitola 4. Pracovní doba (překážky v práci) - SHODA
Kapitola 5. Všeobecná ustanovení - SHODA
Kapitola 6. Platnost PKS 2019 - SHODA

Příloha č. 1 - Pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená - TÉMĚŘ SHODA
Rozpor trvá v článku 3, bod 6 -Rozvržení pracovní doby („svátkové právo“ u profese strojvedoucí - rozpor FS)

Příloha č. 2 – Řád pro odměňování - ČÁSTEČNÁ SHODA
rozpor trvá:
= článek 18 Osobní ohodnocení – OC prozatím trvají na kategorizaci dle stávající PKS a stanovení dostatečného objemu na výplatu os. ohodnocení, zaměstnavatel prozatím nabízí rozpětí 3- 15 % a garanci objemu ve výši 4-5 %
= sazby tarifů - zaměstnavatel nabídnul 4% nárůst, OC požadují vyšší nárůst

Příloha č. 3 – Stravování a náhrady výdajů - SHODA
Zaměstnavatel se dále zavázal novelizovat směrnici o cestovních náhradách. Impulsem je hledání uspokojivého řešení situace tzv. průjezdů a obratů v domovských stanicích.

Příloha č. 4 – Poskytování kondičních pobytů - SHODA
Příloha č. 5 – Vybraná zaměstnání…. - SHODA
Příloha č. 6 Odměny za zabránění úniku tržeb - ČÁSTEČNÁ SHODA
Rozpor trvá ve stanovení přepočítacího koeficientu u tzv. „státních slev“. Zaměstnavatel nabídl koeficient ve výši 1,25, OC požadují 1,35. Dílčí rozpor je dále při stanovení odměny při tržbách v příhraničním styku.

Vladislav Vokoun, v. r.

 

Právě přítomno: 234 hostů a žádný gestor