Deváté jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy po 1. 1. 2019 se konalo v sídle zaměstnavatele.

(FOTOREPORTÁŽ) V prostorách Autoklubu ČR v Praze se ve středu 5. prosince setkal generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, spolu s dalšími třemi vedoucími hospodářskými pracovníky SŽDC, se členy obou Republikových rad OSŽ, zástupci zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu. Samotné diskusi předcházela vystoupení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, a zástupců hospodářského vedení SŽDC: náměstka GŘ pro řízení pro řízení provozu, Ing. Miroslava Jasenčáka, personálního ředitele GŘ Ing. Pavla Kouckého, a náměstkyně GŘ pro provozuschopnost dráhy Ing. Marcely Pernicové.

 

Osmé jednání zahájil náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleš Krejčí, který konstatoval, že průběh a výsledky letošního kolektivního vyjednávání v rámci podniků české železnice jsou na SŽDC nejdále.  

Na sedmém jednání zaměstnavatel předložil dva nové návrhy, které byly ze strany odborových organizací přijaty:

Zaměstnanci SŽDC pozorně sledují kolektivní vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC a diskutují o vyjednávání také na svých pracovištích. Jak v této souvislosti konstatuje jeden z kolektivních vyjednavačů za OSŽ, Miroslav Maincl, kolektivním vyjednavačům přicházejí různé formy podpory (jednou z nich je i výzva 153 zaměstnanců CDP Přerov), ale i kritiky. „Přicházejí také různé výtky a připomínky k průběhu kolektivního vyjednávání, nedostatečné informovanosti členské základny, jakož i různé nesplnitelné požadavky, mnohdy i různá vyhrožování,“ poznamenává Maincl.

Listopadové jednání PV OSŽ SŽDC v Praze 22. 11. mělo tentokrát několik hostů. První z nich, Ing. Luděk Kleprlík (Odbor nákupu a veřejných zakázek GŘ) a Bc. Radek Janouš (Odbor personální GŘ) nejen vizuálně prezentovali vývoj v nákupu výstražných pracovních oděvů od roku 2009 a jejich dodavatele, ale přinesli i ukázku těchto oděvů. Tady hraje hlavní roli zejména prodyšnost při jejich použití vzhledem k procentnímu složení použitých materiálů (poměr bavlny a silonu), kdy se objevily v minulosti stížnosti. Tady bylo Ing. Kleprlíkem vysvětleno, že procentní podíl těchto složek nelze více snižovat, snahou je, aby byla zajištěna optimální prodyšnost použitých materiálů při pocení zaměstnanců.

 

Na šestém jednání, které se konalo za účasti generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, MBA,

 

 

 Na pátém jednání předložil zaměstnavatel nový komplexní návrh, který obsahoval:

 

Na dnešním čtvrtém jednání předložil zaměstnavatel komplexní návrh, který obsahoval:

 

Další kolo kolektivního vyjednávání v sídle zaměstnavatele začalo netradičně a to bodem různé.

 

Třetí jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace.

 

Jednání komise pro řešení problematiku stejnokrojových součástek a OOPP

Dne 2.11.2018 se uskutečnila pracovní schůzka komise pro řešení problematiky stejnokrojových součástek a OOPP. Zaměstnavatel představil nový pracovní oděv pro letní období, který je oproti stávajícímu lehčí a prodyšnější, ale přesto splňuje pevnostní normy.

Podkategorie

Právě přítomno: 225 hostů a žádný gestor