Zasláním návrhu zaměstnavatele na 1. změnu PKS SŽDC 2016 - 2017 dne 18. 10.2016 odborovým centrálám bylo zahájeno u SŽDC kolektivní vyjednávání o podobě PKS na rok 2017. Na společném jednání odborových centrál a vedení SŽDC 21.10.2016 bylo dohodnuto, že odborové centrály sestaví společné stanovisko k tomuto návrhu zaměstnavatele 1. den výjezdního kolektivního vyjednávání v Kraskově, tj. 31.10.2016.

Zasláním návrhů zásad FKSP SŽDC pro rok 2017 zaměstnavatelem odborovým centrálám dne 27.10.2016 bylo poté zahájeno vyjednávání také o této problematice.

Vzhledem k tomu, že PV OSŽ SŽDC se na letošní kolektivní vyjednávání důkladně připravoval už na posledních třech zasedáních (viz. informace ze zasedání PV v srpnu, září a říjnu), má tým kolektivních vyjednavačů OSŽ zadány pro nadcházející vyjednávání jasné priority, na kterých se bude snařit s kolegy ostatních odborových centrál a s vedením SŽDC dohodnout.

Podle vývoje situace v kolektivním vyjednávání potom na dalších jednáních PV OSŽ SŽDC a zejména také na společném jednání republikových rad OSŽ řízení provozu a infrastruktury 24. - 25. listopadu bude možné tyto priority samozřejmě ještě upřesnit nebo doplnit.

Jelikož základní text PKS SŽDC 2016 - 2017 a příloha č. 1 (pracovní doba, pracovní pohotovost, dovolená ...) jsou  sjednány na 2 roky, budou předmětem letošního KV zejména otázky odměňování (příloha č.2), stravování (příloha č.3) a KOP (příloha č.4).

Z toho také vychází hlavní vyjednávací priority OSŽ pro KV o změnách PKS SŽDC na rok 2017:

V příloze pravidla pro dměňování:

- zachování existence dvou tarifních stupnic A a B (do 20 let praxe a 20 a více let praxe)

- co nejvyšší  navýšení  obou tarifních stupnic, u obou o stejná procenta

- zachování stávající struktury všech příplatků a případně u některých navýšení (při vyjednávání však jednoznačně preferujeme spíše nárůst mzdových tarifů a výkonové oměny)

- zachování stávající profesní odměny

- co nejvyšší navýšení objemu prostředků na výplatu výkonových odměn - Důvod - navýšení prostředků na výkonovou odměnu umožní v dohodě ředitelů OŘ a OJ a odborových organizací působících při těchto organizačních složkách se znalostí konkrétních pracovišť nebo skupin zaměstnanců zohlednít vyšší zátěž na některých pracovištích nebo povinnosti navíc (např. řidiči fererenti) přiznáváním  vyšší výkonové odměny než dosud (např. měsíčně, nebo čtvrtletně).

V příloze stravování a náhrady výdajů:

- navýšení stávající hodnoty stravenek (80  i 100 kč) o stejnou hodnotu

- snížení požadovaného počtu hodin délky směny (pod současných 12 hod, na 11 nebo 10 hod) pro vznik nároku na stravenku vyšší hodnoty

V příloze KOP:

- přesun KZAM provozních, vedoucích a ústředních dispečerů z tabulky č. 2 do tabulky č. 1 a tím sjednocení nároku na KOP (jednou za 2 roky) s traťovými dispečery

- rozšíření tabulky č. 3 o další vybrané profese infrastruktury

- snížení požadovaného počtu odpracovaných let pro vznik nároku na KOP u profesí infrastruktury (profese v tabulce č. 3) z 33 na 26 let (s předpokladem snížení na 20 let v PKS 2018). Důvod - postupný rovnoměrný náběh nárokovosti o 1/3 pracovníků infrastruktury ročně do tříletého cyklu střídání nároku na KOP

- zlepšování komfortu pobytu na KOP (garance možnosti jednolůžkových pokojů za příplatek, rozšíření diet o vegetariánskou variantu apod.)

V oblasti FKSP:

- navýšení v tabulce limitů v rámcových zásadách FKSP pro stravování při pořádání kulturních a sportovních akcí, nebo ještě lépe jejich úplné vypuštění s tím, že pravomoc na jejich stanovení se vrátí zpět na úroveň OŘ a OJ,

- navýšení v tabulce limitů v rámcových zásadách FKSP pro ceny do soutěží při pořádání kulturních a sportovních akcí, nebo ještě lépe jejich úplné vypuštění s tím, že se pravomoc na jejich stanovení vrátí zpět na úroveň OŘ a OJ

- navýšení stávajícího ročního limitu prostředků (200 Kč na osobu) u akcí  pro důchodce

Napsal: Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC a vedoucí týmu KV OSŽ

Právě přítomno: 276 hostů a žádný gestor