Kolektivní vyjednávání (KV) o uzavření PKS SŽDC na období po 31.12.2017 bylo zahájeno předáním návrhu textu PKS SŽDC 2018 zpracovaného zaměstnavatelem zástupcům odborových centrál (OC) působících při SŽDC na společném jednání 26. září 2017. Na tomto jednání bylo dále dohodnuto, že společné stanovisko OC  bude vyjednavačům SŽDC předáno nejpozději do 17 hodin prvního dne výjezdního kolektivního vyjednávání, které se uskuteční ve dnech 16. - 20 října. Zaměstnavatel také předložil OC návrh textu dohody o letošním kolektivním vyjednávání, která stejně jako v minulých letech neumožňuje zveřejnění návrhu textu PKS ani dílčích návrhů v kolektivním vyjednávání. Důvodem je zejména skutečnost, že se jedná o vnitřní záležitost SŽDC, kterou není vhodné ventilovat do externího prostředí mimo železnici. 

Vedení PV OSŽ SŽDC proto zvolilo následující postup v započatém kolektivním vyjednávání:

- Na jednání PV OSŽ SŽDC 27. září byly členům PV prezentovány hlavní novinky z návrhu PKS předloženého vedením  SŽDC a následně jim byl celý text návrhu přeposlán s tím, aby s ním mohli pracovat ve svých Výborech OSŽ a ZV OSŽ a informovat o jejho obsahu vhodným způsobem členy svých ZO OSŽ a poté zaslat na vedení PV připomínky a návrhy ke KV.

- Následně PV ustanovil ze svých členů sedmičenný tým kolektivních vyjednavačů OSŽ a tři poradce. Vedoucím týmu KV byl opět ustanoven předseda PV Mgr. Martin Malý.

- V dalším průběhu jednání PV však převládl názor, že ještě dříve, než budou týmem kolektivních vyjednavačů OSŽ vyhodnoceny připomínky a nápady z jednotlivých Výborů OSŽ a ZV OSŽ, je třeba už dopředu stanovit kolektivním vyjednavačům OSŽ závaznou minimální výši celkového mzdového nárůstu, který mají v protinávávrhu OC požadovat. Tuto hodnotu následně PV OSŽ SŽDC po delší diskusi  stanovil na 15 %.

- Dále bylo na jednání PV dohodnuto, že před podpisem nové PKS budou (stejně jako loni) svolány obě republikové rady OSŽ při SŽDC  (řízení provozu a infrastruktury) pro poradu o nejvhodnějším dalším postupu kolektivních vyjednavačů. Předpokládá se termín svolání tohoto jednání dne 6. prosince 2017 v Praze.

Je ale třeba zdůraznit, že kolektivní vyjedávání zdaleka není jen dohadování o mzdovém nárůstu, protože PKS upravuje celou řadu podmínek pracovního poměru zaměstnanců SŽDC, jako např. strukturu různých příplatků a odměn, zakotvení existence dalšch  benefiů (FKSP, PP, ŽP)  délku a uspořádání pracovní doby a přestávek,  překážky v práci, dovolenou, KOP, péči o BOZP, odstupné při skončení prac. poměru, atd. Teprve všechny tyto záležitosti ve svém souhrnu vytváří určitou kvalitu podmínek pro výkon zaměstnání u SŽDC a je proto třeba jim věnovat náležitou pozornost. Pro získání co největšího množství podnětných připomínek a nápadů ke všem oblastem, které PKS upravuje, byl dnes návrh textu PKS SŽDC 2018 zaslán přímo také  ještě všem členům republikových OSŽ (řízení provozu a infrastruktury) a členům poradní sekce OSŽ SON.

PPV OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý

 

-

Právě přítomno: 199 hostů a žádný gestor