Další aktivy ke změnám PKS SŽDC probíhaly ve dnech 18.1. V Pardubicích, 21.1. V Českých Budějovicích a 22.1. V Plzni. Čeká nás poslední ze série šesti školení a to 31.1. V Břeclavi.

Všechna školení proběhla v podobném duchu. Po shrnutí aktuálního dění v OSŽ byli účastníci seznámeni s 1. a 2. Změnou PKS SŽDC, ale i s přijatými změnami v oblasti čerpání FKSP. Posluchačům bylo vše co se týká změn PKS SŽDC či FKSP erudovaně vysvětleno Petrem Štěpánkem, předsedou PV OSŽ SŽDC, který tým kolektivních vyjednavačů vedl.

Byly zodpovězeny všechny dotazy týkající se nejen PKS, ale i FKSP.

Na všech školeních byl vždy přítomen i zástupce zaměstnavatele z personálního oddělení. Buď samotný ředitel odboru 10 Ing. Koucký, nebo Ing. Pospíšil či Bc. Dolejšová.

Každé setkání s vámi je pro nás velmi přínosné a poučné. Získáváme informace o spokojenosti či nespokojenosti našich členů, nové podněty pro další období kolektivního vyjednávání. To je velmi důležité i k naší každodenní práci. Setkáváme se z různými druhy dotazů a s vedením SŽDC si upřesňujeme některé i možná hůře pochopitelné stati PKS.

Pokud shrnu v krátkosti již proběhlé aktivy, lze konstatovat, že s PKS v současnosti platnou, vládne vcelku spokojenost. Jsme si vědomi, že spousta věcí by šla udělat ještě lépe, ale je třeba si uvědomit, že jako největší odborový svaz zastupujeme všechny profese u SŽDC, a to jak v oblasti infrastruktury, tak v oblasti řízení provozu.

 

Na podněty vás, našich zástupců na všech úrovních proběhla 25.1. schůzka s náměstkem pro řízení provozu Ing. Jasenčákem. Za OSŽ se zúčastnili tajemníci za ŘP Miloš Paleček a Miroslav Maincl. Probrali jsme různá témata, která jsou aktuální teď i to co nás čeká jak v brzké tak vzdálenější budoucnosti. Konkrétně byla řeč o Pokynu GŘ č.1/2019 - dálkové řízení, otevření a úpravě katalogu prací, přehodnocení zatřídění výpravčích v jednotlivých stanicích. Dále byla diskutována změna práce pohotovostních výpravčích (stanice ovládané z CDP Přerov) s možností úsekově řídit více stanic, tak jak je to možné u stanic ovládaných z CDP Praha. Toto bylo diskutováno i s konkrétními záležitostmi, týkající se jednotlivých stanic. Pan náměstek Jasenčák byl pozván na únorové jednání PV OSŽ SŽDC, kde celou problematiku probereme a bude možno reagovat na případné dotazy.

 

V současné době probíhají jednání na úrovni jednotlivých Oblastních ředitelstvích, kde jsou projednávány Zásady čerpání FKSP, procentuální rozdělení navýšení výkonových odměn. Do zásad na jednotlivých OŘ se zapracovávají i odměny pro bezpříspěvkové dárce krve.

V některých OŘ již byly zásady podepsány, někde se ještě intenzivně jedná.

 

Za PV OSŽ SŽDC Miroslav Maincl


Právě přítomno: 288 hostů a žádný gestor