11.01.2018

Rádi bychom Vás informovali, že dnes byla na SŽDC podepsána nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019.

Dnes byla dohodnuta na SŽDC nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019. Při promítnutí nového systému tarifních mezd a nového osobního příplatku dochází u všech zaměstnanců k nárůstu mzdy v průměru o 4,4 %, z toho u nejnižších tarifních stupňů až o 8 %. V návaznosti na novou výši minimální mzdy od 1. 1. 2018 došlo k významné změně u nejnižších tarifních mezd. Současně se upravila nominální hodnota stravenek na 110 Kč, 90 Kč a 55 Kč. Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 5 000 Kč, a to v lednu se mzdou za měsíc prosinec 2017. Dojde také k dorovnání rozdílu vzniklého nepodepsáním PKS v měsíci lednu 2018 se mzdou za tento měsíc.
 


Na dnešním jednání (26.9.2017) zástupců odborových organizací a vedení SŽDC byl po úvodním projevu  generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého předán zástupcům odborových organizací návrh textu PKS SŽDC 2018 a návrh textu dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC na období po 31.12.2017. Tím bylo zahájeno kolektivní vyjedenávání o uzavření PKS SŽDC 2018. Následně bylo dohodnuto, že odborové organizace předají společné stanovisko k tomuto návrhu zaměstnavateli nejpozději dne 16.9.2017 do 17:00 hod. Dále bylo dohodnuto, že příští  společné jednání zástupců obou stran se uskuteční v termínu 16. - 20. října na výjezdním kolektivním vyjednávání v Berouně. 

O dalším postupu OSŽ v zahájeném kolektivním vyjednávání bude rozhodnuto na zítřejším (27.9.2017) jednání PV OSŽ SŽDC. O jeho průběhu a závěrech budeme zde v co nejkratší době informovat.  

Mgr. Martin Malý, PPV OSŽ SŽDC

Přehled změn dohodnutých při kolektivním vyjednávání u SŽDC pro rok 2017 v PKS SŽDC, Zásadách FKSP SŽDC a Směrnici SŽDC č. 29 (směrnice pro příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců SŽDC) je ke stažení ZDE

Dne 21.12.2016 byla mezi SŽDC a odborovými centrálami podepsána 1. změna  PKS SŽDC 2016 - 2017, která upravuje podobu této PKS na období od 1.1.2017.

Text 1. změny PKS SŽDC 2016 - 2017 ze dne 21.12.2016 ke stažení ZDE

Text PKS SŽDC 2016 - 2017 ve znění pro období od 1.1.2017 (tj.se zapracovanou 1. změnou ze dne 21.12.2016) ke stažení ZDE

Výklad a příklady ke stravenkám SŽDC v roce 2016 (doplněná verze ze 13.1.2016)   KE STAŽENÍ ZDE         

Text PKS SŽDC 2016 - 2017 ke stažení ZDE

Katalog prací SŽDC ve znění 1. změny ke stažení ZDE

Dodatek ke katalogu prací SŽDC (řízení provozu) ke stažení ZDE

 

Nová možnost  zlepšení odměňování na nejzatíženějších pracovištích, kterou přináší  PKS SŽDC 2015 je popsána v článku:

PKS SŽDC 2015 a zlepšení odměňování na nejzatíženějších pracovištích

Text PKS SŽDC 2015 je  Ke stažení ZDE

Text 1. změny PKS SŽDC 2015 je ke stažení ZDE

Text PKS SŽDC 2015 ve znění 1. změny je ke stažení ZDE

Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na rok 2015 podepsána 

Dne 1. 12. 2014 pokračovalo jednání o podobě nové podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po roce 2014 za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého a zástupců všech 9 odborových centrál.

Rámcové zasady FKSP SŽDC 2017,  Zásady C-FKSP SŽDC 2017 a aktualizované formuláře pro rok 2017  jsou k dispozici na intranetu O10 GŘ SŽDC - Klikněte ZDE

Podkategorie

Právě přítomno: 316 hostů a žádný gestor