Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na rok 2015 podepsána 

Dne 1. 12. 2014 pokračovalo jednání o podobě nové podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po roce 2014 za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého a zástupců všech 9 odborových centrál.

Rámcové zasady FKSP SŽDC 2017,  Zásady C-FKSP SŽDC 2017 a aktualizované formuláře pro rok 2017  jsou k dispozici na intranetu O10 GŘ SŽDC - Klikněte ZDE

Vážení členové OSŽ,

na základě požadavku vedení SŽDC jsou napříště dokumenty   Zásady FKSP SŽDC  a  Otázky a odpovědi k používání FKSP SŽDC elektronicky přístupné pouze v prostředí intranetu SŽDC.

Pro jejich zobrazení nebo stažení z intranetu SŽDC  KLIKNĚTE ZDE

V případě, že do prostředí intranetu SŽDC nemáte přístup, můžete v případě potřeby o zaslání těchto dokumentů v elektronické podobě  požádat na adrese:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

Nová pravidla pro prezenční listiny na akce s příspěvkem z FKSP SŽDC 2016

 

 Zde uvádíme odkazy  na  nový závazný vzor prezenční listiny pro všechny akce s příspěvkem z FKSP SŽDC 2016 a to:  

                 ve formátu pdf KE STAŽENÍ ZDE             nebo       ve formátu xls KE STAŽENÍ ZDE

 

Změna oproti dosavadní praxi spočívá v tom, že nově je na prezenčních listinách u zaměstnanců třeba uvádět také osobní číslo zaměstnance (uvedeno na služebním průkazu nebo také např. na každé výplatní pásce).

 

U rodinných příslušníků  zaměstnance se nově uvádí také  jejich  rok narození  a osobní číslo zaměstnance, jehož jsou rodinným příslušníkem. (Podpis za dítě může učinit jeho zákonný zástupce)

 

U důchodců (bývalých zaměstnanců) je nově třeba na prezenčních listinách uvádět také rok narození, rok odchodu do důchodu a název organizační složky zaměstnavatele, ze které odešli do důchodu.

 

Za důchodce SŽDC se pro účely FKSP pokládají všichni důchodci, kteří odešli do důchodu od některé organizační složky SŽDC a dále také všichni bývalí zaměstnanci ČD, kteří odešli od některé organizační složky ČD do důchodu  před 1.1.2003.

 

Pravidla pro vyplnění prezenčních listin jsou názorně  uvedena příkladem ve vzoru - viz odkazy shora.

 

Mgr. Martin Malý, předeseda PV OSŽ SŽDC


Obdobným způsobem jako ZO OSŽ pořádají akce pro důchodce ČD s příspěvkem z C-SF ČD, je dle zásad C-FKSP SŽDC 2016 (bod 3.2.6.7) možné nově také pořádat akce s příspěvkem z C-FKSP pro důchodce SŽDC.

Pokyny pro pořádání a fakturaci těchto akcí  jsou  KE STAŽENÍ ZDE

Závazný vzor prezenční listiny pro pořádání těchto akcí je   ve formátu xls KE STAŽENÍ ZDE  nebo ve formátu pdf KE STAŽENÍ ZDE

Rozdělení důchodců mezi ČD, ČD Cargo a SŽDC je  KE STAŽENÍ ZDE

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

Jednotný formulář potvrzení o účasti pro uvolnění zaměstnance u SŽDC ke stažení ZDE

Pro potřeby ZO OSŽ přikládáme formuláře, které je třeba vyplnit pro účely zajištění srážek

členských příspěvků OSŽ u zaměstnanců SŽDC, kteří:

- se stávají nově členy OSŽ, nebo

- jsou sice již členy OSŽ, ale

- přestupují z jedné ZO OSŽ do jiné, nebo

- nejsou jim prováděny srážky členských příspěvků OSŽ z dohod o provedení práce nebo z

dohod o pracovní činnosti u SŽDC, nebo

- se vracejí z mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanvatel jim nezačne

automaticky srážky členských příspěvků OSŽ provádět, nebo

- odpadl jiný důvod pro který jim nebylo možné srážky členských příspěvků OSŽ provádět

(např. dlouhodobá pracovní neschopnost, osobní bankrot nebo exekuce) a zaměstnavatel

nezačal automaticky srážky pro OSŽ provádět.

Vždy je třeba vyplnit a zaslat na CSS oba formuláře. Formuláře jsou určeny pouze pro

zaměstnance SŽDC.

Formulář - Dohoda o srážkách členských příspěvků OSŽ u SŽDC

Formulář - Žádost o provádění srážek členských příspěvků OSŽ u SŽDC

 


Potvrzení o srážkách členských příspěvků pro ZO OSŽ a členy OSŽ u SŽDC za rok 2014

v návaznosti na jednání  PV OSŽ SŽDC 11.12.2014 níže uvádíme domluvený postup k zabezpečení splnění bodu 4.5 PKS SŽDC na rok 2015, který byl následně dohodnut s vedením SŽDC:

v PKS SŽDC na rok 2014, 2015 i  v PKS SŽDC 2016 - 2017  je v příloze č. 1, v článku 18 bodu 1. (PKS 2015 - str. 36, PKS 2016 - 2017 - str. 40) je uvedeno, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v souladu se ZP a NV č. 590/2006 Sb., v platném znění. Jelikož text tohoto NV není do PKS zapracován, zveřejňujeme jej pro usnadnění vyhledání příslušného nároku zde - viz. dále

 Informace pro ZO OSŽ působící při SŽDC, s.o. - členské příspěvky zaměstnanců v osobním bankrotu nebo se srážkami ze mzdy z důvodu výkonu rozhodnutí (exekuce)

  • Z důvodu nemožnosti srážení členských příspěvků OSŽ zaměstnavatelem (SŽDC)  ze mzdy členům, kterým zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy z důvodu  osobního bankrotu (insolvenční řízení)  nebo výkonu rozhodnutí (exekuce) (čl. 4.5. PKS SŽDC 2014 – str. 23, stejně tak čl.  4.5 PKS SŽDC 2015 - str. 22, stejně také v PKS SŽDC 2016 - 2017 v čl. 4.5 na str. 24) je třeba, aby tito členové platili členské příspěvky své ZO OSŽ samostatně:

  • Členové v osobním bankrotu mají možnost platit  své ZO OSŽ jen udržovací členský příspěvek 10,- Kč měsíčně, který zůstává v ZO OSŽ.

  • Členové, jejichž mzda je postižena „pouze“ exekucí jsou  povinni platit své ZO OSŽ standardní členský příspěvek ve výši 1% z čistého měsíčního příjmu ze závislé činnosti (tj. z čisté mzdy z pracovního poměru, příp. z čisté odměny z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce) a ZO OSŽ následně z těchto vybraných příspěvků (měsíčně, v případě malých částek možno čtvrtletně) odvede 40% na účet OSŽ-Ústředí, č. účtu: 2000264339/0800 (Česká spořitelna, a.s.), VS: org. číslo ZO OSŽ, KS: 338

  • Sestavy srážek členských příspěvků provedených zaměstnavatelem (SŽDC) jsou  na ZO OSŽ zasílány v elektronické podobě, proto je případnou změnu e-mailové adresy ZO OSŽ pro tyto účely  nutné co nejdříve nahlásit asistentce PV SŽDC pí. Věře Bezděkové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). U zaměstnanců, kterým z důvodu exekuce nebo bankrotu nebude příspěvek sražen, bude v sestavě sražených příspěvků uvedena 0.

     

  • Omlouváme se ZO OSŽ za způsobené komplikace. Zástupci SŽDC, s.o. při kolektivním vyjednávání o uzavření PKS SŽDC 2014 deklarovali, že v důsledku změny ust. § 148, odst. 2, zákoníku práce (vypuštění poslední věty) od 1.1.2014, nebudou nově pracovníci SŽDC - CSS  v takto změněných legislativních podmínkách technicky schopni zajistit srážení členských příspěvků u zaměstnanců, u nichž SŽDC provádí srážky ze mzdy na základě nařízeného výkonu rozhodnutí (exekuce).

    Mgr. Martin Malý (29.1.2014) doplněno 21.12.2015

Podkategorie

Právě přítomno: 175 hostů a žádný gestor