Ve středu 18. 2. 2015 se uskutečnilo jednání, které se týkalo problematiky FKSP. Za účasti ředitele OŘ Praha Ing. Vondráka, ekonomického náměstka Ing. Gánovského, Mgr. Malého (OSŽ), Ing. Zazvonila (ADP), předsedů s mandátem jednat na úrovni OŘ Praha pana Šimůnka (OSŽ) a pana Lorence (ADP) se podařilo dosáhnout kompromisního řešení. Bylo dosaženo shody v oblasti pokračování existence duálních rozpočtů u OJ OŘ Praha,  do 31. 3. 2015 jsou v platnosti "Zásady FKSP" z roku 2014.

Od 1. 4. 2015 bude zaměstnavatel poskytovat příspěvek na stravu ve výši 10 Kč pro segment řízení provozu. V následujícím týdnu dojde k definitivnímu schválení výše uvedených skutečností. Průběžně bude analyzována situace čerpání FKSP u OJ a nesníží se nárokovost  jednotlivých kapitol rozpočtu v daném roce.

V závěru se jednající strany  písemně zavázaly akceptovat výše uvedené skutečnosti.

Pražská hádanka

 

Mnoho lidí se ptá, proč se ještě neuzavřelo jednání o FKSP v OŘ Praha. Vy, kteří umíte pátrat a máte schopnosti vyhledávat na internetu, jste už jistě četli zvěsti o ošklivé OSŽ a rytířích z ADP. Velká organizace nechce dotovat stravenky pro zaměstnance řízení provozu z fondu! Malá organizace myslí na lidi a chce jim dopřát ještě levnější stravenku! To je skandál, že?

Protože malá organizace už všechny své argumenty zveřejnila, je určitě načase uvést i důvody, pro které velká organizace s tímto návrhem nesouhlasí.

 

 

Několik poznámek k dosavadním výsledkům vyjednávání o diferenciaci VO v rozmezí 3,7 – 12 % u OŘ SŽDC

Předně se domnívám, že je třeba kladně hodnotit skutečnost, že u všech OŘ se o využití možnosti diferenciace VO v rozmezí 3,7 – 12 % vede jednání a u žádného OŘ nepřevážil na straně odborů nebo vedení OŘ názor, že se otázkou  využití této novinky v PKS SŽDC 2015 vůbec nebudou zabývat. Potvrzuje se tím správnost přesvědčení týmu kolektivních vyjednavačů OSŽ, kteří se zavedení této možnosti snažili intenzivně prosadit už při kolektivním vyjednávání PKS SŽDC 2014. Osobně mě také velice těší, že se do vyjednávání o diferenciaci VO u OŘ velice aktivně zapojily i ty odborové centrály, které měly o užitečnosti nové úpravy VO v PKS SŽDC největší pochybnosti (zejména ADP).

Podnikový výbor SŽDC se sešel poprvé v novém roce

Po sérii pěti aktivů-školení k nové Podnikové kolektivní smlouvě, proběhlo první jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. v Praze 22. ledna. Tentokrát bez účasti zástupců hospodářského vedení a dalších hostů. Celé jednání vedl předseda PV Mgr. Martin Malý za asistence všech tří tajemníků PV, kteří doplňovali svým komentářem jednotlivá plnění úkolů v kontrole plnění usnesení.

PKS SŽDC 2015 a možnost zlepšení odměňování na nejzatíženějších pracoviších řízení provozu a infrastruktury

Vážené kolegyně a kolegové,

nová PKS SŽDC na rok 2015 přináší vedle  navýšení mzdových tarifů o 2,9 % zvýšení základní přislíbené výše výkonové odměny ze 3,7 % tarifní mzdy na 4 % tarifní mzdy, zvýšení hodnoty stravenek ze 70 Kč na 80 nebo 100 Kč, či rozšíření seznamu profesí s nárokem na KOP o čtyři nové KZAM, také některé zcela nové prvky v ustanoveních upravujících výkonovou odměnu, které by měly umožnit zlepšení odměňování na nejzatíženějších pracovištích řízení provozu a infrastruktury. Jelikož principy těchto nových prvků úpravy VO vychází z původních návrhů týmu kolektivních vyjednavačů OSŽ při vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC 2014, považuji za vhodné je zde alespoň v hrubých rysech prezentovat.

Vážené kolegyně a kolegové,

PV OSŽ SŽDC ve spolupráci s ESO OSŽ - Ú pořádá (stejně jako v minulých letech) školení OSŽ k nové PKS SŽDC, s.o. na rok 2015 pro zástupce ZO OSŽ, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru u SŽDC, s.o. v níže uvedených termínech a lokalitách, vždy v době  9:30 hod - 13:00 hod.

PROGRAM  ŠKOLENÍ:

Z jednání PV OSŽ SŽDC 11. prosince 2014: Aktivy spojené se školením k uzavřené PKS v SŽDC, s. o., proběhnou v lednu na šesti místech.

Prvním místem bude Plzeň 12. 1. 2015, dalším pak Praha 14. 1., Přerov 16. 1., Pardubice 19. 1., České Budějovice 20. 1. a nakonec Brno 23.1.2015. To byla jedna z posledních informací, které zazněly na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. v Praze 11. prosince. Po přivítání členů a hosta jednání předsedou PV Mgr. Martinem Malým dostal slovo hned na začátku pozvaný předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

 

Ve Štrbě jednal Podnikový výbor za účasti náměstka generálního ředitele SŽDC, s. o.  pro  řízení provozu.

Předtím, než došlo ke společnému jednání podnikových výborů, českého a slovenského, (text o tomto jednání viz. článek: Již druhé letošní setkání českého a slovenského Podnikového výboru ve slovenské Štrbě. ) jednal PV OSŽ SŽDC, s. o. za účasti zástupců zaměstnavatele, náměstka GŘ SŽDC, s. o. Ing. Josefa Hendrycha a ředitele odboru personálního Ing. Pavla Kouckého samostatně.V části, která se týkala kontroly plnění úkolů z minulých jednání a týkala se HZS, bylo mj. navrženo jednat s nově jmenovaným náměstkem GŘ pro správu majetku Tomášem Drmolou MBA ve věci objektů, které by chtěla užívat HZS SŽDC, zda jsou předmětem převodu majetku od Českých drah.

 

Již druhé letošní setkání českého a slovenského Podnikového výboru ve slovenské Štrbě.

První setkání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. a OZŽ pri ŽSR (Železnice slovenské republiky) se konalo 12. února 2014 v Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích. Hostitelem bylo tehdy Odborové sdružení železničářů. 20. listopadu 2014 bylo již druhým letošním místem setkání rekreační a školicí zařízení Medvedica ve Štrbě a setkání obou podnikových výborů se uskutečnilo v „režii“ slovenského OZŽ.

Kalendář akcí PV OSŽ SŽDC, s.o.

Dne 16. ledna 2018 se uskutečnilo technické čtení nové PKS, kde byla za účasti zástupců OC a SŽDC odsouhlasena finální podoba textu PKS SŽDC na období 1.2.2018 - 31.12.2019.  Final text PKS SŽDC ve formátu pdf je ke stažení ZDE

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 jelikož oficiální tisková zpráva je pouze všeobecná, tak vzhledem k přechodu na nový systém odměňování (jedna tarifní stupnice + osobní příplatek) jsme všem členům republikových rad, členům PV OSŽ SŽDC a předsedům ZO OSŽ zaslali tabulky s orientačními výpočty nárůstu mezd pro rok 2018 oproti roku 2017 podle včera podepsané PKS SŽDC.

Výpočty v nich jsou orientační (sazby tarifů budou ještě v textu PKS zaokrouhleny) a pro každého jednotlivého zaměstnance je také třeba nárůst upřesnit dle poznámek nad tabulkami a pod tabulkami.
Tabulky nejsou určeny ke zveřejnění mimo prostředí OSŽ a SŽDC a nesmí být umístěny na internet, facebook apod. !!!

Podrobnější a přesnější přehled změn v PKS rozešleme po technickém čtení a definitivním odsouhlasení celého textu PKS SŽDC 2018 - 2019, které je plánováno na 16. ledna 2018.

 

Martin Malý, vedoucí týmu kolektivních vyjednavačů OSŽ.

Podkategorie

Právě přítomno: 92 hostů a žádný gestor