Jednotný formulář potvrzení o účasti pro uvolnění zaměstnance u SŽDC ke stažení ZDE

Pro potřeby ZO OSŽ přikládáme formuláře, které je třeba vyplnit pro účely zajištění srážek členských příspěvků OSŽ u zaměstnanců SŽDC, kteří:

Potvrzení o srážkách členských příspěvků pro ZO OSŽ a členy OSŽ u SŽDC za rok 2014

v návaznosti na jednání  PV OSŽ SŽDC 11.12.2014 níže uvádíme domluvený postup k zabezpečení splnění bodu 4.5 PKS SŽDC na rok 2015, který byl následně dohodnut s vedením SŽDC:

v PKS SŽDC na rok 2014, 2015 i  v PKS SŽDC 2016 - 2017  je v příloze č. 1, v článku 18 bodu 1. (PKS 2015 - str. 36, PKS 2016 - 2017 - str. 40) je uvedeno, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v souladu se ZP a NV č. 590/2006 Sb., v platném znění. Jelikož text tohoto NV není do PKS zapracován, zveřejňujeme jej pro usnadnění vyhledání příslušného nároku zde - viz. dále

 Informace pro ZO OSŽ působící při SŽDC, s.o. - členské příspěvky zaměstnanců v osobním bankrotu nebo se srážkami ze mzdy z důvodu výkonu rozhodnutí (exekuce)

Právě přítomno: 291 hostů a žádný gestor