Jednotný formulář potvrzení o účasti pro uvolnění zaměstnance u SŽDC ke stažení ZDE

Pro potřeby ZO OSŽ přikládáme formuláře, které je třeba vyplnit pro účely zajištění srážek

členských příspěvků OSŽ u zaměstnanců SŽDC, kteří:

- se stávají nově členy OSŽ, nebo

- jsou sice již členy OSŽ, ale

- přestupují z jedné ZO OSŽ do jiné, nebo

- nejsou jim prováděny srážky členských příspěvků OSŽ z dohod o provedení práce nebo z

dohod o pracovní činnosti u SŽDC, nebo

- se vracejí z mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanvatel jim nezačne

automaticky srážky členských příspěvků OSŽ provádět, nebo

- odpadl jiný důvod pro který jim nebylo možné srážky členských příspěvků OSŽ provádět

(např. dlouhodobá pracovní neschopnost, osobní bankrot nebo exekuce) a zaměstnavatel

nezačal automaticky srážky pro OSŽ provádět.

Vždy je třeba vyplnit a zaslat na CSS oba formuláře. Formuláře jsou určeny pouze pro

zaměstnance SŽDC.

Formulář - Dohoda o srážkách členských příspěvků OSŽ u SŽDC

Formulář - Žádost o provádění srážek členských příspěvků OSŽ u SŽDC

 


Potvrzení o srážkách členských příspěvků pro ZO OSŽ a členy OSŽ u SŽDC za rok 2014

v návaznosti na jednání  PV OSŽ SŽDC 11.12.2014 níže uvádíme domluvený postup k zabezpečení splnění bodu 4.5 PKS SŽDC na rok 2015, který byl následně dohodnut s vedením SŽDC:

v PKS SŽDC na rok 2014, 2015 i  v PKS SŽDC 2016 - 2017  je v příloze č. 1, v článku 18 bodu 1. (PKS 2015 - str. 36, PKS 2016 - 2017 - str. 40) je uvedeno, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno v souladu se ZP a NV č. 590/2006 Sb., v platném znění. Jelikož text tohoto NV není do PKS zapracován, zveřejňujeme jej pro usnadnění vyhledání příslušného nároku zde - viz. dále

 Informace pro ZO OSŽ působící při SŽDC, s.o. - členské příspěvky zaměstnanců v osobním bankrotu nebo se srážkami ze mzdy z důvodu výkonu rozhodnutí (exekuce)

  • Z důvodu nemožnosti srážení členských příspěvků OSŽ zaměstnavatelem (SŽDC)  ze mzdy členům, kterým zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy z důvodu  osobního bankrotu (insolvenční řízení)  nebo výkonu rozhodnutí (exekuce) (čl. 4.5. PKS SŽDC 2014 – str. 23, stejně tak čl.  4.5 PKS SŽDC 2015 - str. 22, stejně také v PKS SŽDC 2016 - 2017 v čl. 4.5 na str. 24) je třeba, aby tito členové platili členské příspěvky své ZO OSŽ samostatně:

  • Členové v osobním bankrotu mají možnost platit  své ZO OSŽ jen udržovací členský příspěvek 10,- Kč měsíčně, který zůstává v ZO OSŽ.

  • Členové, jejichž mzda je postižena „pouze“ exekucí jsou  povinni platit své ZO OSŽ standardní členský příspěvek ve výši 1% z čistého měsíčního příjmu ze závislé činnosti (tj. z čisté mzdy z pracovního poměru, příp. z čisté odměny z dohody o pracovní činnosti nebo z dohody o provedení práce) a ZO OSŽ následně z těchto vybraných příspěvků (měsíčně, v případě malých částek možno čtvrtletně) odvede 40% na účet OSŽ-Ústředí, č. účtu: 2000264339/0800 (Česká spořitelna, a.s.), VS: org. číslo ZO OSŽ, KS: 338

  • Sestavy srážek členských příspěvků provedených zaměstnavatelem (SŽDC) jsou  na ZO OSŽ zasílány v elektronické podobě, proto je případnou změnu e-mailové adresy ZO OSŽ pro tyto účely  nutné co nejdříve nahlásit asistentce PV SŽDC pí. Věře Bezděkové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). U zaměstnanců, kterým z důvodu exekuce nebo bankrotu nebude příspěvek sražen, bude v sestavě sražených příspěvků uvedena 0.

     

  • Omlouváme se ZO OSŽ za způsobené komplikace. Zástupci SŽDC, s.o. při kolektivním vyjednávání o uzavření PKS SŽDC 2014 deklarovali, že v důsledku změny ust. § 148, odst. 2, zákoníku práce (vypuštění poslední věty) od 1.1.2014, nebudou nově pracovníci SŽDC - CSS  v takto změněných legislativních podmínkách technicky schopni zajistit srážení členských příspěvků u zaměstnanců, u nichž SŽDC provádí srážky ze mzdy na základě nařízeného výkonu rozhodnutí (exekuce).

    Mgr. Martin Malý (29.1.2014) doplněno 21.12.2015

Právě přítomno: 319 hostů a žádný gestor