Potvrzení o srážkách členských příspěvků pro ZO OSŽ a členy OSŽ u SŽDC za rok 2014

v návaznosti na jednání  PV OSŽ SŽDC 11.12.2014 níže uvádíme domluvený postup k zabezpečení splnění bodu 4.5 PKS SŽDC na rok 2015, který byl následně dohodnut s vedením SŽDC:

  • Potvrzení o příspěvcích na odborovou organizaci podle § 15 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (přikládáme v příloze) vytvoří příslušné personálně-mzdové specialistky CSS za období od 1.12.2013 do 30.11.2014 pro každého zaměstnance a zašlou v obálce k potvrzení (podpisem a razítkem) příslušné základní odborové organizaci. Na tomto potvrzení bude uvedena celková částka za dané období, kterou SŽDC srazilo zaměstnanci ze mzdy. Toto potvrzení tedy nebude v období od 1.1.2014 do 30.11.2014 obsahovat výši příspěvků na odborovou organizaci u zaměstnanců v exekuci a insolvenci, kterou SŽDC nestrhlo.

  • SŽDC (centrálněp. Martin Kříž) zašle elektronicky do 19.12.2014 pro kontrolu příslušné základní odborové organizaci excelovský soubor, v němž bude uveden souhrn členských příspěvků na odborovou organizaci, které SŽDC v období od 1.12.2013 do 30.11.2014 strhla jednotlivým zaměstnancům.

    V druhém souboru pak zašle souhrn členských příspěvků, které SŽDC jednotlivým zaměstnancům nestrhla v období od 1.1.2014 do 30.11.2014:

  • SŽDC (centrálněp. Martin Kříž) zašle do 26.1.2014 příslušné základní odborové organizaci potvrzení za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 o souhrnné výši stržených členských příspěvků na odborovou organizaci v této  podobě:

  • Scan dopisu ZO OSŽ, v němž SŽDC svým razítkem a podpisem potvrdí celkovou výši stržených příspěvků za dané období, které zaměstnancům strhla a zaslala příslušné základníodborové organizaci.

  • Excelovský soubor s  přehledem souhrnu stržených příspěvků za dané období jednotlivým zaměstnancům (soubor bude tvořit přílohu k dopisu):

  • SŽDC (centrálněp. Martin Kříž) zašle do 26.1.2015 příslušné základní odborové organizaci excelovský soubor s přehledem souhrnné výše nestržených členských příspěvků za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 jednotlivým zaměstnancům v exekuci a insolvenci:

     

 

Mgr. Martin Malý


Příloha - VZOR POTVRZENÍ PRO ČLENA OSŽ