Usnesení III. Konference seniorů OSŽ

Volební řád Republikové rady seniorů OSŽ po III. konferenci seniorů OSŽ

JEDNACÍ  ŘÁD po III. konferenci seniorů OSŽ

Metodický postup při založení Klubu seniorů OSŽ

Právě přítomno: 407 hostů a žádný gestor