OBZOR ke stažení

Tomáš Gilg pracuje jako vedoucí posunu v železniční stanici Lípa nad Dřevnicí (trať Otrokovice – Zlín – Vizovice). Kromě této práce vykonává i funkci předsedy ZO OSŽ v železniční stanici Otrokovice a v OSŽ zastává i další funkce. Aktivně se jako delegát zúčastní VII. sjezdu OSŽ v Ostravě ve dnech 10. a 11. listopadu 2017. Věkově patří mezi mladší generaci, která v dnešní době inklinuje, mimo jiné, k moderním informačním technologiím. Co očekává od závěrů sjezdu v této oblasti a jak chce postupovat v podpoře aktivní činnosti OSŽ, nejen ve své mateřské organizaci? To je námětem níže uvedeného rozhovoru.

V březnových volbách jste kandidoval na místo předsedy ZO OSŽ v železniční stanici Otrokovice, jímž jste byl skutečně zvolen. Jak velké organizaci předsedáte a co byste v ní rád změnil?
Naše organizace čítá přibližně osmdesát aktivních členů a kolem deseti seniorů. Patří tedy mezi ty spíše menší či střední. V současné době jsou v naší ZO OSŽ organizováni zaměstnanci z několika podniků (ČD, ČD Cargo, SŽDC), každý pracuje v jiném pracovním režimu a není tedy snadné se sejít. Byl bych rád, aby se členové naší ZO více vzájemně setkávali, neboť lidé by se obecně měli více poznávat. A na tom také, spolu s dalšími členy našeho závodního výboru, poměrně intenzivně pracujeme.

Jak konkrétně tato činnost vypadá?
Co doposud chybělo, byly společné zájezdy a výlety. Uspořádali jsme proto letos společnou návštěvu zoologické zahrady v Lešné u Zlína, v říjnu pak proběhla návštěva Vinařské stezky, spojená s návštěvou šlechtitelské stanice ve Velkých Pavlovicích. Zatím je to začátek, doufám, že se lidem tyto akce zalíbí.
Další, z mého pohledu velice důležitou věcí, kterou bych chtěl změnit, je větší informovanost členů základní organizace. Instalovali jsme proto e-mailovou schránku, kam budou lidé moci zasílat své názory, nápady a připomínky k chodu naší ZO, rozjíždíme také zavedení internetové stránky ZO OSŽ, (www.zo-otrokovice.webnode.cz), kde budou zveřejňovány všechny zápisy, plán činnosti, informace o pojištění a další podobné záležitosti.

Informovanost bude určitě také tématem, který bude projednáván na VII. sjezdu OSŽ. Co by v té souvislosti nemělo zapadnout?
Z pohledu snad všech ZO OSŽ, ať již větších, či menších, mají informace o dění v OSŽ velice důležitou hodnotu. Očekávám proto od sjezdového jednání, že se vyjádří i k podpoře nových komunikačních technologií. Hlavně mladší lidé mají dnes k informační technice blízký vztah a to je třeba respektovat a brát do úvahy. Mám tím na mysli různé „chytré telefony“, aplikace twiter, facebook a další vymoženosti nejmodernější techniky. Díky nim by se informace měly dostat ke každému uživateli nepoměrně rychleji než dříve, a to nejen na vrcholové úrovni, ale rovněž v menších ZO OSŽ. Důležité slovo v informovanosti členské základny OSŽ má samozřejmě také papírový Obzor, který distribuujeme mezi členy naší ZO. Chystáme také, podobně jako jiné ZO OSŽ, vydávání vlastního občasníku se základními informacemi o činnosti naší organizace. Doposud používaná nástěnka již v dnešní době ke kvalitnímu informování nestačí, i když i ta má v informovanosti členů stále své důležité místo.

Kromě funkce předsedy vaší základní organizace působíte i jako člen Výboru PJ Brno a již třetím rokem jste i členem Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo. Jak v těchto funkcích přicházíte k potřebným informacím?
Pokud se týká informací, nutných pro výkon funkce předsedy, učím se od předsedů jiných ZO OSŽ, jakož i od kolegů z podnikového výboru. Účastním se také školení, která pro nové předsedy a členy ZV OSŽ pořádá ústředí OSŽ. Domnívám se, že tato školení a semináře jsou nejen pro předsedy, ale i pro ostatní členy závodních výborů OSŽ velice prospěšné a důležité, neboť zde získáváme informace o kolektivním vyjednávání, pojištění, základní pracovně-právní rady, máme možnost účastnit se i školení na počítačích, získáváme informace týkající se BOZP, hospodaření, vedení agendy ZO OSŽ a další důležité poznatky.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 298 hostů a žádný gestor