Ostravská seniorka Danuše Polášková je jednou z členek organizační komise, která se zabývala přípravou VII. sjezdu OSŽ. Jak z jejího pohledu příprava probíhala, co vše bylo potřebné učinit pro kvalitní průběh sjezdu, jak vypadá místo, kde se bude sjezd konat, co vše čeká delegáty při příjezdu do Ostravy? - to vše je námětem níže zveřejněného rozhovoru.

Organizační komise na přípravu sedmého sjezdu OSŽ čítala celkem osm členů, z nichž za hostitelskou Ostravu jste v komisi byly zastoupeny dvě – Bc. Blanka Lomnačiková za ČD Cargo a vy, jako zástupce seniorů. Co jste osobně pokládala při této práci za nejdůležitější?
Samozřejmě jsem měla především na mysli, aby sjezd proběhl bez komplikací, aby bylo všechno připraveno tak, jak má, a aby byli delegáti po všech stránkách spokojeni. Já osobně jsem měla v organizační komisi za úkol připravit všechny potřebné podklady pro Republikovou radu seniorů (OSŽ) a také jsem se podílela na přebírání dárkových předmětů pro delegáty sjezdu. Co je to za dárky samozřejmě neprozradím, ale věřím, že delegáty potěší.
Pokud se týká celkové přípravy sjezdu organizační komisí, ráda bych poděkovala i touto cestou všem, kteří se na této nejednoduché práci podíleli: za České dráhy Antonínu Leitgebovi (předsedovi komise), PhDr. Heleně Romanové z kanceláře předsedy OSŽ, Věře Bezděkové za SŽDC, Oldřichovi Sobolovi za nedrážní a samozřejmě ostravské kolegyni Bc. Blance Lomnančikové. Díky patří také Ing. Marcelu Balážovi za přípravu velice důležité technické stránky (ozvučení, počítače atd.) a Magdě Kopecké, která měla na starosti administrativní agendu.

Připravit zázemí pro více než dvě stě lidí a zajistit všechno kolem toho, určitě není lehké. Vyskytly se nějaké nepředvídané překážky?
Nevím o ničem. Vzhledem k tomu, že jsme s přípravami začali včas (již v polovině listopadu 2016), nedocházelo k žádným stresovým situacím a vše probíhalo podle předem připraveného plánu. Již čtrnáct dnů před vlastním zahájením sjezdu bylo vše připraveno a zajištěno – od potřebného vybavení kongresového sálu, přes ubytování a stravování, až po přípravu podkladových materiálů pro jednání, či již vzpomenuté dárkové předměty. Organizační komise se sešla celkem třikrát, většina ostatní komunikace probíhala prostřednictvím telefonů a e-mailů – vše probíhalo naprosto hladce.

V pátek 10. listopadu od dopoledních hodin se začnou delegáti z celé republiky sjíždět do Ostravy. Jak o ně bude po jejich příjezdu postaráno?
Po příjezdu do Ostravy-Svinova budou čekat na delegáty autobusy u jižního podchodu (čili vlevo při pohledu z nástupiště). Autobusy budou označeny logem OSŽ a doprovázeny budou inspektory BOZP. Autobusy zavezou delegáty až před hotel Clarion Congress Hotel Ostrava. Stravování je zajištěno formou bufetu, ubytování samozřejmě přímo v hotelu a jednací sál bude rovněž připraven, včetně dvou salonků, které budou sloužit pro potřeby sjezdových komisí, pro jednání Ústředí OSŽ a také pro styk s médii, která jsou pozvaná.

Můžete alespoň stručně popsat okolí hotelu?
Hotel je nově zrekonstruovaný a nachází se v Ostravě Zábřehu, v bezprostřední blízkosti Ostravar-arény, což je multifunkční hala pro sportovní, kulturní a společenské akce. V blízkosti je rovněž městský stadion a nejmodernější atletická hala v republice. Nedaleko hotelu se nachází rovněž industriální areál Dolní oblast Vítkovice – národní kulturní památka, která stojí za zhlédnutí. Obávám se ale, že delegáti budou mít po celý sjezd tak nabitý program, že se k bližší prohlídce nedostanou.

Otázka na závěr: co byste ráda sdělila delegátům sjezdu?
Přeji si zdárný průběh sjezdu. OSŽ má za sebou 27 let úspěšné činnosti. Hodně se mluví o jednotě OSŽ, ale není možné zůstat jen u slov – nejde jen o zvolení funkcionářů, velice důležité je přesvědčit zejména mladé členy OSŽ o tom, že odborová činnost má smysl.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 202 hostů a žádný gestor