Petr Pilník převzal vloni v dubnu po Pavlu Fraňkovi, dlouholetém předsedovi ZO OSŽ při Oblastním ředitelství SŽDC v Ústí nad Labem, vedení této organizace. Byl takzvaně hozen do vody, jaké problémy teď musí řešit, si přečtete v rozhovoru s ním.

Je to už více než půl roku, kdy jste po rezignaci Pavla Fraňka, dlouholetého předsedy ZO OSŽ při OŘ Ústí nad Labem, převzal vedení této organizace. Byl jste tak říkajíc hozen do vody, když jste opustil svoji profesi a jste plně uvolněn. Jak dlouho jste zaměstnancem SŽDC a v jaké profesi jste do letošního dubna pracoval?
V roce 1983 jsem nastoupil na SOUŽ Sobědruhy na obor mechanik silnoproudých zařízení. Po maturitě pak roční praxe vyplněná půlroční vojenskou autoškolou (řidičák C), pak následovala dvouletá základní vojenská služba, během které jsem absolvoval poddůstojnickou školu v Martine. Po návratu přišel okamžitý nástup do turnusu, takže jsem si užíval práci v noci a pohotovosti. Zde jsem byl po celou dobu až do osudných voleb. Takže jsem zaměstnancem opravdu dlouho, a to v profesi elektromontér (kabelář).

Dostal jste důvěru členské základny, zároveň musíte řešit řadu problémů, které jste „zdědil“. Můžete některé z nich pojmenovat? Na členské konferenci 8. září proběhlo hlasování o prodeji vaší odborové rekreační chaty Bajama. Vím, že do této chaty šlo v posledních letech hodně finančních prostředků, včetně těch, které byly použity z prodeje rekreační chaty Liška v Krkonoších a kterou dostala do majetku vaše ZO po připojení členů bývalého Elektroúseku. Proč má být Bajama prodána?
Ano problémy jsem opravdu zdědil. Jak pojmenovat něco, čemu někteří členové OSŽ nevěří a nechtějí o tom ani slyšet. Prostě jsem přebral naše RZ v nepořádku, jak po technické stránce, tak i po té hospodářské. Bajama, to je samostatná kapitola černých dějin naší ZO, prostě vložené investice jsou neúnosné a nemalé investice by nás ještě čekaly, vzhledem k počtu našich členů, kteří využívají toto RZ, ale i zaměstnanců SŽDC, je provozování hodně nákladné. Prostě financovat něčí podnikání a provozovat RZ, kam naši jezdí hodně málo, je neekonomické. A to jsem ještě neuvedl technické nedostatky, které jsou opravdu hodně velké.

Jako člen závodního výboru jste se hodně věnoval práci s dětmi, každoročně připravujete oslavy Dne dětí v přírodě. Budete v této tradici pokračovat? Co na tu změnu, že jste vyměnil svoje povolání, říká vaše rodina? Máte teď víc času než dříve na svoje koníčky a zájmy?
Děti jsou naše budoucnost, a proto si myslím, že v této uspěchané době je potřeba se jim věnovat víc, než kdy předtím, rozhodně se této již tradici, jestli to bude možné, chci věnovat dále. Pořádáme nejen oslavy Dne dětí, ale také pravidelné Mikulášské nadílky a se stejnou partou také pořádáme LPT Janovka u Velkého Šenova.
Pokud jde o mé rodinné zázemí, pak děti mám dospělé, syn se také se mnou účastní našich akcí, jezdí jako vedoucí na tábory. Pokud jde o to, že jsem se stal uvolněným předsedou ZO, o tom rozhodly volby. Uvidíme, co přinese další volební období, ale práce v odborech se nebojím. Jinak volný čas je teď pro mne vzácnost. Všechny koníčky šly bohužel stranou, když něco dělám, snažím se to dělat co nejlépe, tak až dáme vše do pořádku, tak snad zase bude i nějaká ta chvilka na koníčky.

V současné době se objevily diskuse o postavení a právech seniorů-členů OSŽ, jejich počet dnes významně roste. Mají ve vašem závodním výboru zastoupení?
Pokud jde o vztah k seniorům, já osobně ctím stáří a zkušenost, takže nemám problém se seniory spolupracovat, občas si i rád nechám poradit. Počty rostou, to ano, ale je třeba si uvědomit, že každý budeme jednou senior. V naší ZO je spolupráce se seniory - myslím - na dobré úrovni. Pořádáme pro ně akce, letos třeba měli senioři celodenní výlet do Míšně, dále měla naše ZO i zastoupení na 1. Seniorských hrách v Rajeckých Teplicích. Pokud jde o zastoupení seniorů v závodním výboru, tak jej nově máme. Po rezignaci hospodářky byla do této funkce zvolena právě zástupkyně za důchodce, která je platným členem ZV.

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám, aby se vám dařilo získávat další členy a abyste vedl tuto organizaci ku prospěchu všech členů!
Miroslav Gloss