OBZOR ke stažení

OSŽ je od roku 1999 členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR), ta se v roce 2000 stala plnohodnotným účastníkem tripartity. „Za účast v tripartitě bylo ale nutné bojovat, na což bychom neměli zapomínat a snažit se co nejefektivněji využívat této platformy k prosazování zájmů OSŽ v oblasti železniční dopravy,“ říká v rozhovoru Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku a tajemník ASO.

Na zasedáních Představenstva OSŽ a Ústředí OSŽ často informujete o jednáních tripartity. Můžete ve stručnosti čtenářům připomenout, co vlastně ´tripartita´ je?
Tzv. „tripartita“ se správně nazývá Rada hospodářské a sociální dohody (RHSD) ČR a vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, často se používá název „tripartita“. Plenární schůzi RHSD ČR - nejvyšší orgán tripartity - tvoří předseda vlády ČR a 7 zástupců vlády, 7 zástupců odborů a 7 zástupců zaměstnavatelů. V současné době jsou sociálními partnery vlády za odbory Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, za zaměstnavatele pak Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky.

Jakým způsobem se tripartity účastní OSŽ?
OSŽ je od roku 1999 členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR) a díky tomu máme přístup jak na jednání pléna tripartity, tak i na jednání pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu, tzv. dopravní tripartitu. Zde bych rád připomněl půlhodinovou stávku v roce 2000 za to, aby se ASO stala plnohodnotným účastníkem tripartity. Bohužel i za účast v tripartitě bylo nutné bojovat, na což bychom neměli zapomínat a snažit se co nejefektivněji využívat této platformy k prosazování zájmů OSŽ v oblasti železniční dopravy.

Co konkrétně znamená pro OSŽ být členem tripartity?
Můžeme se bezprostředně vyjadřovat k projednávaným materiálům, připomínkovat návrhy zákonů, sdělovat ministrovi dopravy a případně ostatním zástupcům vlády stanoviska OSŽ k aktuálním problémům. Dopravní tripartita, jak už název napovídá, se věnuje výhradně otázkám dopravy. Zabývá se nejen železnicí, ale také silniční dopravou, vodní dopravou, spadá sem i problematika mýtného či dopravních staveb.

A liberalizací železniční dopravy se tripartita také zabývá?
Liberalizaci železniční dopravy již nelze zastavit, v prosinci 2016 Europarlament schválil 4. železniční balíček. Naším prvořadým úkolem je ale minimalizovat dopad liberalizace na zaměstnance, naše členy, a nastavit rovné a férové podmínky pro soutěž, aby nedocházelo k diskriminaci národního dopravce, což jsme požadovali zapracovat i do programového prohlášení vlády. Členství v tripartitě nám totiž dává možnost vyjadřovat se tak zásadním dokumentům jako je i vládní prohlášení.

Když jste zmínil programové prohlášení vlády, můžete shrnout nejdůležitější body, ke kterým mělo OSŽ připomínky?
Zatím poslední jednání pléna tripartity se konalo 4. ledna 2018 a předcházelo mu mimořádné zasedání představenstva ASO dne 2. 1. 2018, jehož jediným bodem bylo programové prohlášení vlády. V předložené verzi vládního prohlášení nebyla žádná zmínka o sociálním dialogu, ani o odborech, což OSŽ považovalo za nepřijatelné stejně jako skutečnost, že v prohlášení není dostatečně akcentována snaha vlády zlepšit pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců. Požadovali jsme například do programového prohlášení doplnit, aby se vláda zavázala k opravě stávající infrastruktury, v prohlášení se hovořilo pouze o výstavbě vysokorychlostní železnice, což považujeme za nedostatečné.
Naše připomínky k programovému prohlášení pro oblast železniční dopravy byly tedy předány prostřednictvím ASO na jednání tripartity, akceptovány však byly jen částečně. Mrzí nás například, že náš požadavek na řešení redukce přirážky za obnovitelné zdroje pro dopravce provozující ekologicky šetrný druh dopravy zůstal bez odezvy. Bohužel, nyní je již tento dokument bezvýznamný, neboť vláda nedostala důvěru. Nicméně OSŽ prostřednictvím ASO vyslalo jasný signál, že je nutné brát naše připomínky v potaz, což považuji za velmi důležitý moment pro naše další působení v tripartitě.

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 321 hostů a žádný gestor