OBZOR ke stažení

Odbor kolejových vozidel Českých drah připravuje od 1. července zásadní organizační změnu, během níž bude současná struktura dep kolejových vozidel (DKV) zásadně upravena. Současná DKV zaniknou a namísto nich vzniknou nové organizační jednotky provozu a údržby. Jak se s touto chystanou změnou vyrovnávají zaměstnanci Provozní jednotky (PJ) Valašské Meziříčí, která spadá pod DKV Olomouc, odpovídá předseda zdejší ZO OSŽ Alexandr Holub.

Jak reagují zaměstnanci vaší provozní jednotky na chystané změny v oblasti opravárenství kolejových vozidel?
Informace, týkající se změn v opravárenství, které chystá odbor kolejových vozidel na GŘ Českých drah, jsou zatím velice obecné a kusé, prakticky nikdo neví, co se vlastně doopravdy změní. Vedení OKV nás ujišťuje, že zaměstnanost není ohrožena, co se však může změnit, je oblast mezilidských vztahů. V současné době v naší provozní jednotce vše funguje dle mého názoru dobře, pokud se vyskytne nějaká mimořádnost, dokážeme ji jako opraváři v součinnosti s provozem (strojmistři) rychle a bez emocí vyřešit. Mám však obavy, aby tyto vztahy nedoznaly nějakou újmu.

Co konkrétně máte na mysli?
Během uplynulých let proběhla dráha několika reorganizacemi, vznikají nové organizační jednotky, zaměstnanci jsou jinak členěni a dochází tím k jistému odstupu, který někdy může narušit dosavadní dobré vztahy. Nemusí tomu tak být, ale když se podíváme do minulosti, tak zjistíme, že k tomu občas dochází a určitě to není k prospěchu věci. A mohlo by k tomu dojít i tentokrát, kdy původně jednolitá DKV se mají rozčlenit do tří oblastí. Kromě toho je nejasný i další osud pracovníků THP, jichž by se změny měly dotknout nejvíce.

Víte už alespoň rámcově, jak bude vypadat vaše současná PJ po provedených reorganizacích?
Můžeme se jen dohadovat: pokud mají být zřízena tři samostatná centra údržby (Praha, Plzeň a Brno), tak zřejmě budeme součástí brněnského centra, které bude jediné na Moravě. Všechno ostatní jsou ale pouhé spekulace. Zdá se, že práce, které nyní vykonáváme, bychom měli vykonávat i nadále, takže se vlastně nic zásadního nezmění. Tím víc je ale nepochopitelné, proč ke změnám vlastně dochází.

Bude-li nutné v rámci těchto organizačních změn, aby někteří zaměstnanci dojížděli na jiná pracoviště, budou ochotni na takovou změnu přistoupit?
Opět je to čirá spekulace, opravdu nevíme, jak bude nová organizace vypadat. Pokud jde ale o případné dojíždění, bude to asi velice tvrdý oříšek. Již v současné struktuře byli někteří zaměstnanci vyzýváni, aby uvážili možnost dojíždění. Nevyužil jí ale nikdo, neboť dojíždět z Valašského Meziříčí například do Ostravy, Bohumína, Olomouce, či dokonce Brna je pro zdejší zaměstnance nemyslitelné a to z důvodů, že většina zaměstnanců dojíždí již dnes z okolních vesnic a ranní spoje neumožňují dopravu zaměstnanců do uvedených vzdálenějších lokalit.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 199 hostů a žádný gestor